ArcelorMittal Europa wil zijn CO2-emissies tegen 2030 met 30% verminderen om bij te dragen tot de Green Deal van de Europese Commissie

ArcelorMittal Europa kondigt vandaag een CO2-‘roadmap’ aan om de CO2-emissies tegen 2030 met 30% te verminderen. De doelstelling voor ArcelorMittal Europa – Vlakke Producten ligt in lijn met de in mei 2019 aangekondigde ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn in Europa. 

De ‘roadmap’ om de doelstelling te bereiken is gebaseerd op drie verschillende trajecten die het potentieel hebben om een aanzienlijke vermindering van de koolstofemissies te bereiken, waaronder: 

  • Staalproductie op basis van schone energie, waarbij schone energie wordt gebruikt als energiebron voor de productie van staal op basis van waterstof en op langere termijn voor de productie van staal op basis van de directe elektrolyse van staal;
  • Staalproductie op basis van circulaire koolstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van circulaire koolstofenergiebronnen, zoals afvalbiomassa, om fossiele brandstoffen in de staalproductie te vervangen, waardoor staalproductie met lage koolstofemissies mogelijk wordt;
  • Opvang en opslag van koolstof uit fossiele brandstoffen, waarbij de huidige methode van staalproductie wordt behouden, maar waarbij de koolstof wordt opgevangen en opgeslagen of hergebruikt in plaats van in de atmosfeer te worden gebracht.

De initiatieven en technologieën die in de verschillende sites zullen worden geïmplementeerd, zijn onder meer:

  • Carbalyst – vangt de gassen van de hoogoven op en zet deze gassen biologisch om in bio-ethanol. Het startproject van 120 miljoen euro in Gent zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.
  • IGAR – vangt de CO2 van de hoogoven op en zet het om in een synthetisch gas dat opnieuw in de hoogoven kan worden geïnjecteerd om het ijzererts te reduceren, dit als vervanging voor fossiele brandstoffen. Een industriële piloot van deze technologie wordt momenteel ontwikkeld bij ArcelorMittal Duinkerke in Frankrijk.
  • – investering van 40 miljoen euro voor de omzetting van houtafval in biokolen om de fossiele brandstoffen (kolen) die momenteel in de hoogoven worden geïnjecteerd, te vervangen. Onze eerste grootschalige demonstratie-installatie in Gent zal naar verwachting eind 2020 operationeel zijn.
  • IJzererts reduceren met waterstof – een investering van 65 miljoen euro in Hamburg om het gebruik van waterstof voor de directe reductie van ijzererts te verhogen.  
  • Carbon capture and storage (CCS) – integratie van baanbrekende technologieën om de kosten voor het opvangen, zuiveren en vloeibaar maken van CO2 uit procesgassen te verlagen. De bouw van een CCS-pilootproject – 3D – zal in 2020 van start gaan bij ArcelorMittal Duinkerke en zal het tegen 2021 mogelijk maken om 0,5 ton CO2 per uur op te vangen uit de procesgassen

Geert Van Poelvoorde, CEO ArcelorMittal Europa – Vlakke Producten, zegt: “We zijn vastbesloten om de staalindustrie koolstofarm te maken, in overeenstemming met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het engagement van de Europese Unie om tegen 2050 netto geen CO2-uitstoot meer te hebben, zoals deze week aangekondigd in de Green Deal. Onze ‘roadmap’ en de doelstelling van 30% reductie van CO2-emissies tegen 2030 voor Europa vormen een grote stap in de goede richting. Het is geen ‘one-size-fits-all’ model, omdat de verschillende sites zich op verschillende startpunten bevinden. Voor sommige sites zullen bepaalde technologieën werken, terwijl andere geschikt zijn voor een andere route. We hebben de afgelopen jaren een reeks technologieën getest en nu is het tijd om ze op te schalen en in praktijk te brengen, met de ondersteuning van de EU en de lidstaten, om te verzekeren dat we in staat zijn om volledig koolstofarm te worden.”

In dit opzicht steunt ArcelorMittal de Green Deal van de Europese Commissie en is het bedrijf van mening dat de juiste marktmechanismen een cruciaal onderdeel vormen om de implementatie van een staalproductie met lage emissies mogelijk te maken.  Deze omvatten een ‘carbon border adjustment’ en het ‘Just Transition Fund’, om te investeren in onderzoek, innovatie en groene technologie.

Over ArcelorMittal

ArcelorMittal is ‘s werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf, met 209.000 werknemers, een aanwezigheid in 60 landen en een industriële voetafdruk in 19 landen. Voortgedreven door de wil om veilig en duurzaam staal te produceren, zijn wij de voornaamste leverancier van kwaliteitsstaal op de belangrijkste staalmarkten ter wereld, waaronder de automobielindustrie, de bouw, de huishoudapparaten en de verpakkingen. ArcelorMittal wordt ondersteund door onderzoeks-  en ontwikkelingscentra van wereldklasse en uitstekende distributienetwerken.

In 2018 realiseerde ArcelorMittal een omzet van 76,0 miljard dollar voor een ruwstaalproductie van 92,5 miljoen ton, met een eigen ijzerertsproductie van 58,5 miljoen ton.

ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt 5.800 medewerkers. ArcelorMittal Belgium beschikt over alle nodige installaties om aangevoerde grondstoffen op een duurzame manier om te zetten in staalproducten met een hoge toegevoegde waarde. In 2018 verzond ArcelorMittal Belgium 6,6 miljoen ton vlakstaal naar zijn klanten.

Meer informatie op http://corporate.arcelormittal.com

Perscontact

ArcelorMittal Belgium

Jan Cornelis
jan.cornelis@arcelormittal.com
Tel.: +32 (0)9 347 35 72 / +32 (0)499 599 394