ArcelorMittal en LanzaTech werken aan een baanbrekend project van €150 miljoen om de opvang van de koolstofemissies van de hoogovens ingrijpend te veranderen.

ArcelorMittal is begonnen met de bouw van een nieuwe baanbrekende installatie op de site in Gent om de koolstofhoudende gassen van de hoogovens om te zetten in bioethanol. Indien succesvol heeft het nieuwe concept het potentieel om de opvang van de koolstofemissies van de hoogovens revolutionair te veranderen en bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de transportsector.

De technologie in het gasconversieproces is ontwikkeld door het bedrijf LanzaTech, gevestigd in Chicago, en ArcelorMittal is er een langdurig partnerschap mee aangegaan. Deze technologie, onder licentie van LanzaTech, maakt gebruik van microben die zich voeden met koolstofmonoxide om bio-ethanol te produceren. De bio-ethanol wordt gebruikt als brandstof voor transport of eventueel voor de productie van plastic.

Dit is de eerste installatie in zijn soort op industriële schaal in Europa en eens voltooid, wordt er een jaarlijkse productie van 80 miljoen liter bio-ethanol verwacht in Gent en dit levert een jaarlijkse CO2-vermindering op die equivalent is aan 100.000 elektrische wagens op de weg. Voor de bouw van de nieuwe installatie gedurende de volgende twee jaar zijn er tot 500 jobs nodig en 20 tot 30 nieuwe permanente directe jobs voor de uitbating van deze installatie. De indienstneming en eerste productie worden verwacht tegen het midden van 2020.

De toepassing van dit microbiële gasconversiesysteem betekent een belangrijke stap voorwaarts in de mogelijkheden van ArcelorMittal voor het opvangen en opslaan van koolstofdioxide (CCS of carbon capture and storage), en voor het opvangen en het gebruiken van koolstof (CCU of carbon capture and utilization). Het versterkt ook de rol van staal in de circulaire economie. De langetermijnambitie van ArcelorMittal bestaat erin om een afvalvrij bedrijf te worden, waarbij alle materialen die gebruikt worden of ontstaan tijdens de productie van staal worden gerecupereerd, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof dienen voor andere sectoren.

“We zijn erg enthousiast dat we na enkele jaren onderzoek en engineering nu echt vooruitgang boeken in het grootste project in zijn soort binnen de ArcelorMittal-groep. Dit is de eerste toepassing van een levensvatbare nieuwe ‘business case’ waarbij het hergebruik van koolstof op grote schaal mogelijk wordt. We zullen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot en we hopen dat dit zal leiden tot een koolstofarmere economie,” zegt Carl De Maré, vice president van Technology Strategy bij Arcelor Mittal. “Deze nieuwe ‘Carbon Smart’-technologie illustreert het engagement van ArcelorMittal om de staalproductie te transformeren en zal ook de rol van het staal in de circulaire economie versterken, meer bepaald in vergelijking met andere metalen met hoger koolstofgehalte, zoals aluminium.”

“Eenmalig gebruik van koolstof moet verdwijnen,” zegt Jennifer Holmgren, CEO van LanzaTech. “Om te kunnen slagen in het koolstofvrij maken van onze economie, zullen grote bedrijven en overheden wereldwijd zich moeten engageren om het hergebruik van koolstof een deel van de oplossing te maken. Deze installatie in Europa belichaamt de sleutelprincipes van de circulaire economie en leidt tot een wereld waarin de productie van staal geen afval meer genereert. We zijn opgetogen samen te werken met ArcelorMittal en zijn dankbaar voor de steun van de Europese Commissie.”

ArcerlorMittal werkt samen met gespecialiseerde partners om deze bio-ethanoltechnologie samen uit te rollen. Financiering werd verkregen via verschillende bronnen, met inbegrip van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, om verder onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en het project op te schalen.