Refectiewerken hoogoven A van september tot eind november

Midden september zullen we hoogoven A voor een paar maanden stilleggen om een deel van de vuurvaste bekleding te vervangen.

ArcelorMittal Belgium produceert momenteel staal via de klassieke hoogovenroute. In een hoogoven worden ijzererts (onder de vorm van sinter) en cokes bij hoge temperatuur omgezet in vloeibaar ruwijzer. Wij beschikken over 2 dergelijke hoogovens, aangeduid als hoogoven A en hoogoven B.

  • Hoogoven B werd in 2021 volledig vernieuwd waardoor hij nu één van de meest moderne en duurzame hoogovens ter wereld is, klaar om afvalhout en end-of-life plastics te gebruiken als alternatief voor fossiele koolstof. 
  • Hoogoven A zal in de nabije toekomst vervangen worden door een nieuwe installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI), evenals twee nieuwe elektrische ovens. Een DRI-installatie gebruikt aardgas en uiteindelijk mogelijk (groene) waterstof, in plaats van steenkool, om ijzererts te reduceren, wat zal leiden tot een grote vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de hoogovenroute.

Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de DRI-installatie en elektrische ovens zal verschuiven. Om deze overgangsperiode te kunnen overbruggen is het noodzakelijk dat hoogoven A nu nog een herstelling ondergaat. Zo kunnen we garanderen dat hoogoven A operationeel blijft tot na de bouw van de nieuwe DRI-installatie en elektrische ovens.

De refectie van een hoogoven start steeds met het leegmaken (of laagblazen) en doven van de hoogoven. Dit is een delicate operatie, die met alle mogelijke voorzorgen voorbereid en begeleid wordt. Het laagblazen van hoogoven A zal aanvangen op donderdag 14 september 2023, de refectiewerken zullen starten op maandag 18 september 2023 en het terug opstarten van hoogoven A is voorzien eind november 2023.

Onze onderhouds- en productieteams hebben deze operatie van laagblazen in het verleden al meerdere keren uitgevoerd. Ze wordt bovendien bijzonder grondig voorbereid met bijzondere aandacht voor preventieve maatregelen, zodat er geen impact op de omgeving wordt verwacht. Onze preventiedienst zal niets aan het toeval overlaten en gedurende de gehele periode controlemetingen uitvoeren wind afwaarts aan de grenzen van het ArcelorMittal Gent-terrein.

Tijdens het laagblazen zal de toegang tot de zone hoogovens beperkt worden tot enkel die medewerkers die er om dienstredenen moeten zijn. De overige personeelsleden, bezoekers, aannemers, externe firma’s zullen door licht én geluidssignalen (sirenes) gewaarschuwd worden dat de toegang tot de zone tijdelijk verboden is. Deze sirenes kunnen enige lawaaihinder veroorzaken voor de omwonenden. Tijdens de nacht zal daarom zoveel mogelijk vermeden worden deze sirenes te gebruiken. Er is echter geen enkel veiligheidsrisico naar de omwonenden toe. Als jullie over deze operatie vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met het telefoonnummer 09 347 36 90 (bewaking post 1) of een mail te sturen naar contact.belgium@arcelormittal.com