Hoogovenherstelling van start gegaan

Op 7 september hebben we onze hoogoven B voor enkele maanden stilgelegd om de vuurvaste bekleding te vervangen. Een uitdagend project dat veiligheidskritisch is en daarnaast door het coronavirus een specifieke aanpak vereist.

Waarom deze herstelling?

ArcelorMittal Belgium produceert staal via de klassieke hoogovenroute. In een hoogoven worden ijzererts (in de vorm van sinter) en cokes bij hoge temperatuur omgezet in vloeibaar ruwijzer. Wij beschikken over 2 hoogovens, aangeduid als hoogoven A en hoogoven B, die het hart van onze Gentse productie zijn. Hoogovens werken gedurende 20 tot 25 jaar waarna de vuurvaste bekleding moet worden vernieuwd. Hoogoven B is nu aan de beurt!

Onze staalindustrie is een essentiële sector, die een belangrijke rol in onze maatschappij vervult als producent van een basismateriaal dat van levensbelang is. Staal is onder meer nodig voor de bouw van ziekenhuizen, laboratoria, supermarkten en voorzieningen die nodig zijn om onze maatschappij goed te laten functioneren. Een efficiënte en continue staalproductie, krijgt in de huidige omstandigheden een nog grotere betekenis. Met deze vernieuwing van onze hoogoven kunnen we deze continue productie van een basismateriaal blijven verzekeren.

Onze aanpak van corona

De hoogovenherstelling zal ongeveer 4 maanden duren waarbij heel wat medewerkers gelijktijdig op de werf in Gent aan de slag zijn. We doen er uiteraard alles aan om besmettingen met het coronavirus te vermijden. Hierbij een overzicht van de getroffen preventiemaatregelen:

  • Basisregels: Doorheen onze onderneming hanteren we drie basisregels die strikt moeten worden opgevolgd om de verspreiding van het virus tegen te gaan: een goede handhygiëne, het naleven van een sociale afstand van 1,5 meter en het verplicht dragen van een mondmasker. We ondersteunen dit als volgt:
    • Communicatie: Deze basisregels werden veelvuldig gecommuniceerd doorheen onze onderneming; ook werden infoborden verspreid over de site opgesteld om medewerkers aan de basisregels te herinneren.
    • Reiniging en ontsmetting: Sanitaire containers met waszuilen en zeepdispensers werden opgesteld aan de werf, bijkomende schoonmaakrondes worden uitgevoerd, reinigingsstandaarden worden gelopen.
    • Mondmaskers: Deze zijn beschikbaar op de site en worden consequent gedragen.
  • Testen: In samenwerking met een extern preventiebureau, is een module opgesteld om coronastalen op onze site af te nemen. Hierdoor kunnen we op een laagdrempelige manier coronastalen ter plaatse afnemen. De analyse van deze stalen wordt door erkende testlabo’s uitgevoerd. Dit alles gebeurt in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, het Gentse ziekenhuisnetwerk en de huisartsenvereniging Gent. 
  • Temperatuurcontroles: Dagelijks wordt een temperatuurmeting aan de ingang van onze ArcelorMittal Gent-site alsook aan de werfzone uitgevoerd en geregistreerd. Eveneens voeren we steekproeven uit tijdens de werkuren.
  • Contactopsporing: Dankzij een goede werking van onze interne contactopsporing, kunnen we snel in kaart brengen met wie, hoe lang en van hoe dichtbij een met COVID-besmette collega op de werkplek contact heeft gehad.

We zetten alles in om van deze hoogovenherstelling een veilig & gezond succes te maken en zo een beloftevolle toekomst voor te bereiden!