Hoogovenherstelling in aantocht

Tussen 10 oktober en 4 november zal hoogoven A worden stilgelegd om 168 koperen koelplaten (staves) te vervangen. 

hoogovenArcelorMittal Gent produceert staal via de klassieke hoogovenroute. In een hoogoven worden ijzererts (onder de vorm van sinter) en cokes bij hoge temperatuur omgezet in vloeibaar ruwijzer. Wij beschikken over 2 hoogovens, aangeduid als hoogoven A en hoogoven B.

Dit jaar worden de onderste 4 rijen van de inwendige vuurvaste bekleding van hoogoven A hersteld.  Dit is een kleine herstelling, gelijkaardig aan de vorige vervanging van de bekleding uit 2007. De laatste grote herstelling dateert van 2003. Dat betekent dat we de levensduur van de bekleding hebben kunnen verdubbelen van vier naar acht jaar met enkele technische verbeteringen en procesoptimalisaties.

Om deze herstelling te kunnen uitvoeren zal de hoogoven komende zaterdag 10 oktober leeg worden gelaten. Het leegmaken (of laagblazen) van een hoogoven is een delicate operatie, die met alle mogelijke voorzorgen voorbereid en begeleid moet worden.

Onze onderhouds- en productie teams hebben deze operatie reeds meerdere keren uitgevoerd. Ze wordt bovendien bijzonder grondig voorbereid met bijzondere aandacht voor preventieve maatregelen zodat de kans op het vrijkomen van stof- of gaswolken verwaarloosbaar klein is. Toch zullen er gedurende de gehele periode controlemetingen worden uitgevoerd windafwaarts aan de grenzen van het ArcelorMittal Gent-terrein.

Volgens planning zal hoogoven A een 24-tal dagen uit dienst blijven, d.i. dus tot ca. 4 november.