Informatie aan buurtbewoners ArcelorMittal Gent: heropstart ontzwavelingsinstallatie

Update 21/05/2023

De ontzwavelingsinstallatie van ArcelorMittal Gent is vandaag opnieuw in dienst genomen, hierdoor is er vanaf nu geen hinder meer. We volgen deze installatie van nabij op, de metingen blijven nog enkele dagen doorlopen. We blijven ook nauw samenwerken met Stad Gent, de diensten van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Brandweerzone Centrum en wisselen met hen de meetresultaten uit. Als je bijkomende vragen hebt, kan je steeds bellen naar 09 347 22 94 of mailen naar contact.belgium@arcelormittal.com