Laagblazen hoogoven A

Op zondag 8 december 2019 wordt hoogoven A laaggeblazen voor de vervanging van een koelplaat (stave).

ArcelorMittal Belgium produceert staal via de klassieke hoogovenroute. In een hoogoven worden ijzererts (onder de vorm van sinter) en cokes bij hoge temperatuur omgezet in vloeibaar ruwijzer. Wij beschikken over 2 hoogovens, aangeduid als hoogoven A en hoogoven B.

Dit jaar zal hoogoven A een kleine herstelling ondergaan, met name de vervanging van één stave. Hiervoor moet de hoogoven gedeeltelijk leeggemaakt worden. Het leegmaken (of laagblazen) van een hoogoven is een delicate operatie, die met alle mogelijke voorzorgen voorbereid en begeleid wordt.

Onze onderhouds- en productieteams hebben deze operatie reeds meerdere keren uitgevoerd. Ze wordt bijzonder grondig voorbereid met bijzondere aandacht voor preventieve maatregelen, zodat de kans op het vrijkomen van stof- of gaswolken verwaarloosbaar klein is. Gedurende de gehele periode zullen controlemetingen worden uitgevoerd windafwaarts op de site van ArcelorMittal Gent tot aan de grenzen van het bedrijf (en buiten die grenzen indien nodig).

Tijdens het laagblazen zal de toegang tot de zone hoogovens strikt beperkt worden tot enkel die medewerkers die er om dienstredenen moeten zijn. De overige personeelsleden, bezoekers, aannemers, externe firma’s… zullen door licht én geluidssignalen (sirenes) gewaarschuwd worden dat de toegang tot de zone tijdelijk verboden is. Dit kan beperkte lawaaihinder voor de buurt met zich meebrengen,

Het laagblazen zal normaal gezien aanvangen op zondag 8 december in de vroege ochtend en het einde wordt voorzien in de nacht van zondag 8 op maandag 9 december.

Volgens planning zal hoogoven A een viertal dagen uit dienst blijven. Het exacte tijdstip van heropstart is uiteraard afhankelijk van het verloop van de herstelling maar zal uiterlijk eind volgende week plaatsvinden.