Onderhoudsstilstand hoogoven A

Op 1 en 2 december wordt er een onderhoudstilstand van hoogoven A ingepland. Om het stilleggen en opstarten van hoogoven A veilig te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de medewerkers binnen de zone hoogovens geëvacueerd worden. Zo kan het in de periode van 30 november tot en met 3 december ‘s nachts voorkomen dat de evacuatiesirenes geactiveerd worden om alle medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan gepaard gaan met geluidshinder. Er is echter geen veiligheidsrisico naar de omwonenden toe.

ArcelorMittal Gent produceert staal via de klassieke hoogovenroute. In een hoogoven worden ijzererts (onder de vorm van sinter) en cokes bij hoge temperatuur omgezet in vloeibaar ruwijzer. Wij beschikken over 2 dergelijke hoogovens, aangeduid als hoogoven A en hoogoven B.

Zoals in augustus reeds gecommuniceerd werd, is ArcelorMittal Gent in september gestart met de herstelling van hoogoven B (hoogoven het verst van het kanaal gesitueerd). Er werken elke dag bijna 1.000 mensen mee aan de realisatie van dit project en we kunnen stellen dat alles voorspoedig verloopt opdat de werken in januari afgerond zullen zijn.

Tijdens de herstellingswerken aan hoogoven B, blijft hoogoven A in werking. Toch dringen zich enkele onderhoudswerken op zodat het operationeel blijven van hoogoven A gegarandeerd kan worden.

Langs deze weg wensen we u te informeren dat een onderhoudsstilstand van hoogoven A ingepland wordt op 1 en 2 december. Op dit moment zullen dus beide hoogovens stilliggen. Om het stilleggen en opstarten van hoogoven A veilig te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de medewerkers binnen de zone hoogovens geëvacueerd worden. Zo kan het in de periode van 30 november tot en met 3 december ‘s nachts voorkomen dat de evacuatiesirenes geactiveerd worden om alle medewerkers hiervan op de hoogte te stellen. Er is echter geen veiligheidsrisico naar de omwonenden toe.

Wij beseffen maar al te goed dat het lawaai dat deze sirenes maken voor u, als omwonende, wel eens hinderlijk zouden kunnen zijn. Om deze hinder tot een minimum te beperken, zullen 3 van de 7 sirenes uitgeschakeld worden. Dit zou voldoende moeten zijn om de veiligheid voor onze werknemers te garanderen en de overlast naar de buurt tot een minimum te beperken. Wij danken u alvast voor uw begrip.