Missie

 • De missie van ArcelorMittal Gent

  ArcelorMittal Gent is, als producent van vlak-koolstofstaal, een onderneming uit de basisindustrie. Veiligheid op de werkplek vormt de basiswaarde en allerhoogste prioriteit: veiligheid voor al zijn medewerkers, zonder onderscheid te maken tussen eigen personeel of medewerkers van contractanten.

  Binnen het segment Vlakke Producten Europa, streeft ArcelorMittal Gent leiderschap na bij de productie van hoogkwalitatieve vlakke staalproducten in duurzaam ondernemerschap.

  ArcelorMittal Gent is zich ervan bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt ten opzichte van zijn belanghebbenden, zijn klanten, zijn werknemers, zijn onmiddellijke leefomgeving en het milieu.

  De staalindustrie blijft een basisindustrie met producten die essentieel zijn voor de wereldeconomie. ArcelorMittal Gent heeft het voordeel gevestigd te zijn op een site waar een maritieme staalindustrie zich nog verder kan ontwikkelen.

  Het behoud van een zware industrie in een regio met een hoge bevolkingsdichtheid en een kwetsbaar milieu, betekent een uitdaging die ArcelorMittal Gent te allen tijde wil aangaan.

  ArcelorMittal Gent stelt zich als doel om – via investeringen in onderzoek en ontwikkeling – technologische topprestaties neer te zetten. De permanente contacten met de klant en het onderzoek naar nieuwe toepassingen samen met de klant zijn doorslaggevend voor de ontwikkeling van nieuwe producten en processen.

  De geleverde inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling moeten bijdragen tot de optimalisering van de levenscyclus van staal, vanaf de grondstoffenwinning tot de uiteindelijke recuperatie en recyclage van de eindproducten met respect voor de leefomgeving.

  Bij de ontwikkeling van het menselijk kapitaal past ArcelorMittal Gent het subsidiariteitsprincipe toe. Elke medewerker wordt dan ook aangemoedigd om zich volledig te identificeren met de taken die hem zijn toevertrouwd en om zich slechts tot de hiërarchie te richten als dat een reële toegevoegde waarde biedt.

  ArcelorMittal Gent is zich ervan bewust dat de klanten de reden van zijn bestaan uitmaken. Om zijn winstgevendheid te verzekeren, streeft ArcelorMittal Gent perfectie na in zijn dienstverlening en productkwaliteit, en stelt het alles in het werk om met zijn klanten een vertrouwensrelatie uit te bouwen.

  Het internationale karakter van de groep biedt nieuwe samenwerkingsperspectieven. De uitwisseling van de knowhow en de toenadering tussen de culturen, in een sfeer van openheid en wederzijds respect, zijn een must om die opportuniteit ten volle te benutten.