Informatie voor onze buurtbewoners in Sint-Kruis-Winkel over mogelijke geluidshinder

8 april 2022

Momenteel worden uitzonderlijke en tijdelijke werken uitgevoerd in onze afdeling grondstoffen, haven en vervoer te Gent: het breken van stukken gestold ruwijzer met pneumatische apparatuur zodat het materiaal opnieuw in de staalfabriek kan verwerkt worden. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk tot eind april moeten doorgaan, maar worden enkel op werkdagen – tussen 8:00 en 17:00 – uitgevoerd, niet tijdens de weekends of op feestdagen, om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.