Informatie aan buurtbewoners over werkzaamheden Steelanol

13 oktober 2022

Sinds enkele maanden wordt de opstart van onze Steelanol-installatie voorbereid. Deze baanbrekende installatie zal onze koolstofhoudende gassen omzetten naar bio-ethanol. De komende weken staan volgende werkzaamheden gepland:
🔸 Tussen 13 en 28 oktober zal de noodfakkel getest worden, waardoor er kortstondig vlammen te zien kunnen zijn boven op de fakkel. De fakkel is de meest veilige en milieuvriendelijke manier is om het gas te verbranden.
🔸 Tussen 20 oktober en 4 november zal op vraag van leverancier Air Liquide gestart worden met leegblazen van enkele leidingen. Dit kan mogelijks kortstondig geluidshinder veroorzaken.
Beide werkzaamheden zullen enkel overdag plaatsvinden en vormen geen gevaar voor de omgeving.