ArcelorMittal ondertekent intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering ter ondersteuning van een investering van 1,1 miljard euro in decarbonisatietechnologieën in de toonaangevende vestiging in Gent.

ArcelorMittal Belgium zal de CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer 3,9 miljoen ton per jaar verminderen door de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) met een capaciteit van 2,5 miljoen ton en twee elektrische ovens in de vestiging in Gent. Deze zullen parallel met de state-of-the-arthoogoven werken die klaar is om afvalhout en plastics te gebruiken als alternatief voor fossiele koolstof. 

ArcelorMittal kondigt aan dat het een intentieverklaring heeft ondertekend met de Belgische en Vlaamse regeringen, ter ondersteuning van een project van 1,1 miljard euro voor de bouw van een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton in de vestiging in Gent, evenals twee nieuwe elektrische ovens.

Een DRI-installatie gebruikt aardgas en uiteindelijk mogelijk waterstof, in plaats van steenkool, om ijzererts te reduceren, wat leidt tot een grote vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met de productie van staal via de hoogovenroute. De twee elektrische ovens zullen het ‘direct reduced iron’ (DRI) en het staalschroot smelten, dat vervolgens in de staalfabriek zal worden omgevormd tot plakken en vervolgens verder zal worden verwerkt tot eindproducten.

Zodra de DRI-installatie en elektrische ovens gebouwd zijn, zal er een overgangsperiode zijn waarin de productie geleidelijk van hoogoven A naar de DRI-installatie en elektrische ovens zal verschuiven, waarna hoogoven A zal worden gesloten omdat deze het einde van zijn levensduur zal hebben bereikt. Tegen 2030 zal dit leiden tot een vermindering van ongeveer 3 miljoen ton CO2-emissies per jaar.

De steun van zowel de Belgische als de Vlaamse regering voor dit project is van cruciaal belang gezien de aanzienlijke kosten die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofneutrale staalproductie.

De goedkeuring van de Europese Commissie voor de financiële steun zal ook nodig zijn.

Synergieën tussen Smart Carbon en DRI

De DRI-installatie zal functioneren naast de Gentse hoogoven B, die de productie in maart 2021 heeft heropgestart na een aanzienlijke investering van 195 miljoen euro.

Diverse decarbonisatie-initiatieven, waaronder de indienstname van de projecten Steelanol/Carbalyst en Torero in Gent in 2022, zullen de jaarlijkse CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer 0,9 miljoen ton verminderen.

De combinatie van de nieuwe DRI-installatie met een duurzame, state-of-the arthoogoven maakt het mogelijk om unieke synergieën te creëren in de roadmap van ArcelorMittal Belgium naar een klimaatneutrale staalproductie.

De verschillende initiatieven samen zullen ArcelorMittal Belgium in staat stellen om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 3,9 miljoen ton per jaar te verminderen (op scope 1- en scope 2-basis, in vergelijking met 2018), wat overeenkomt met de broeikasgasemissies van 848.172 auto’s die een jaar lang hebben gereden. Daardoor zal ArcelorMittal Belgium een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van ArcelorMittal Europa om de CO2-emissie-intensiteit met 35% te verminderen tegen 2030 en koolstofneutraal te worden tegen 2050.

Roadmap naar 2050

De aanpak van het hybride staalproductiemodel Smart Carbon en Innovative DRI in Gent past in de CO2-roadmap van ArcelorMittal Belgium die uit drie assen bestaat:

– Een verdere verbetering van de materiaal- en energie-efficiëntie en een verhoogd schrootgebruik

– De implementatie van Smart Carbon-technologieën:

  • fossiele koolstof vervangen door circulaire en afvalkoolstof: ‘Verse’ grondstoffen zullen steeds meer vervangen worden door afvalproducten, op een ecologisch en economisch haalbare manier. Het Torero-project zal afvalhout van containerparken voorbehandelen om biokool te produceren die geschikt is voor het hoogovenproces. ArcelorMittal Belgium heeft ook demonstratieprojecten lopen met plastiekafval dat in de vorm van poeder of gas in de hoogovens zou kunnen worden geïnjecteerd.
  • het omvormen van restgas tot nuttige chemische stoffen: In 2022 zal ArcelorMittal Belgium de installatie Steelanol/Carbalyst in gebruik nemen om gas uit het staalproductieproces op biologische wijze om te zetten in bio-ethanol.
  • CO2 afscheiden voor hergebruik of opslag (CCS)

– Waterstof: de vervanging van koolstof als reductiemiddel door waterstof (uiteindelijk door groene

  waterstof wanneer die commercieel beschikbaar wordt).

Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: “Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De Europese landen nemen het voortouw, met duidelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is goed te zien dat sectoren met een grote voetafdruk ook de handen uit de mouwen steken door te investeren in innovatie om de uitstoot te verminderen en op lange termijn koolstofneutraliteit te bereiken. Deze belangrijke investering van ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen van de voetafdruk van ons land, en toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een collectieve inspanning is.”

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering: “Wij geloven dat technologische doorbraken van cruciaal belang zijn om de klimaatagenda te verwezenlijken. De ambitieuze roadmap die ArcelorMittal heeft voorgesteld voor zijn site in Gent is in die zin een opportuniteit.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister van de Belgische regering en Belgisch minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding: “Als we de klimaatovergang naar een betere en gezondere toekomst mogelijk willen maken, is het van cruciaal belang dat overheid en bedrijfsleven op dit cruciale moment de handen ineenslaan. ArcelorMittal blijkt een voorbeeld te zijn voor deze overgang in onze regio. Deze collectieve inspanning verzekert niet alleen de aanwezigheid van ArcelorMittal in onze regio, maar is ook essentieel om te zorgen voor schone en gezonde lucht voor iedereen in de Gentse regio.”

Tinne Van der Straeten, Belgisch Minister van Energie: “Dit ambitieuze project toont aan dat de industrie een cruciale partner is om tegen 2050 tot een klimaatneutrale samenleving te komen. Het wordt een van de grootste klimaatinvesteringen in België die ArcelorMittal zal verankeren in de Gentse regio, die werkgelegenheid garandeert en die koolstofarm en uiteindelijk koolstofneutraal staal zal leveren. Groen staal is nodig in de omschakeling naar 100% hernieuwbare energie. Wat goed is voor het klimaat, is goed voor de economie en voor iedereen.”

Hilde Crevits, Vice-eerste minister van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw: “ArcelorMittal heeft gekozen voor een revolutionaire en innovatieve technologie die de emissies van één van zijn hoogovens aanzienlijk zal verminderen, wat in Vlaanderen zal leiden een vermindering van de emissies met 4%. Dit unieke project zal als voorbeeld dienen voor de rest van Europa over hoe klimaatneutraliteit kan worden bereikt. Tegelijk zorgt het voor de duurzame creatie van banen en versterkt het de concurrentiekracht van ArcelorMittal, ten voordele van het welzijn en de welvaart van Vlaanderen.”

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed: “Deze investering in de infrastructuur van ArcelorMittal is een teken van verantwoord Vlaams beleid. We investeren in een duurzame toekomst voor ons land, zowel op het vlak van emissies als in het veiligstellen van de werkgelegenheid in de haven van Gent.”

Aditya Mittal, CEO ArcelorMittal, verklaarde: “De aankondiging van vandaag is het derde grote decarbonisatieproject dat we in de afgelopen twee maanden hebben aangekondigd, waaruit blijkt dat we stevige stappen zetten om onze activiteiten koolstofvrij te maken en, wat cruciaal is, om in het komende decennium sneller vooruitgang te boeken. Geen van deze projecten zou mogelijk zijn zonder de steun van de overheid, dus we zijn de regeringen van België en Vlaanderen zeer dankbaar voor hun voortdurende steun bij onze overgang naar een staalproductie met netto nul CO2-uitstoot. De aankondiging vandaag van ons project om een DRI-installatie van 2,5 miljoen ton te bouwen, die zal bestaan naast en een aanvulling zal vormen op het Smart Carbon-traject waarin we al investeren in Gent, is een voorbeeld van het soort transformationele verandering dat we willen en moeten doorvoeren om het traject van ArcelorMittal naar een staalproductie met netto nul CO2-uitstoot te versnellen.”

Geert Van Poelvoorde, CEO ArcelorMittal Europa: “ArcelorMittal Europe heeft onlangs een ambitieuzere doelstelling aangekondigd om de CO2-uitstoot te verminderen van 30% tot 35% in 2030. Dankzij projecten als dit, die de samenwerking en innovatie belichamen die we nodig hebben om te slagen, zijn we in staat onze milieu-impact sneller te verminderen. Vanaf het begin heeft ArcelorMittal Belgium een sleutelrol gespeeld in de decarbonisatiestrategie van ArcelorMittal Europa, en met de aankondiging van vandaag zullen we blijven zien dat ArcelorMittal Belgium koploper blijft op weg naar een staalproductie met netto nul emissies.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit.  We blijven investeren en nieuwe projecten lanceren om koploper te blijven in de energie- en klimaattransitie. Dit project van 1,1 miljard euro is een belangrijke mijlpaal in ons decarbonisatieproces. De DRI-installatie en twee elektrische ovens zullen leiden tot een sterke daling van de CO2-uitstoot, terwijl de vernieuwde hoogoven zal bijdragen tot het recycleren van afvalhout en plastic die einde levensduur zijn. Deze aanpak draagt bij tot de versterking van ons wereldwijde leiderschap op het vlak van CO2– en energie-efficiëntie in de staalsector.”