Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid

Ons duurzaamheidsverhaal

We willen een voortrekkersrol opnemen in de ontwikkeling van doorbraaktechnologieën die een wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie moeten ondersteunen en mogelijk maken.

Gezondheid

In ons gezondheidsbeleid streven we naar gezonde arbeidsomstandigheden en naar het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Veiligheid

Voor veiligheid hebben we samen slechts één ultiem doel: het voorkomen van ongevallen.

Onze medewerkers

Ongeveer 4.700 medewerkers met de meest uiteenlopende achtergrond zetten dagelijks technologische topprestaties neer.

Gemeenschapsontwikkeling

Gemeenschapsontwikkeling

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en ondersteunen tal van initiatieven.

Certificaten

We verbeteren continue ons managementsysteem en voldoen aan alle relevante normen.

Diversiteit en Inclusie

Als belangrijke speler in de Gentse Zeehaven verwelkomen we tal van diverse profielen in onze organisatie.

Onze publicaties

Sinds 2011 publiceren we jaarlijks een Corporate Responsibility Report. Dit is ter vervanging van de jaarrapporten en milieurapporten die daarvoor werden gepubliceerd.