Gezondheid

Een goede gezondheid is de basis van ons preventiebeleid

 • Gezondheid

  Onze gezondheid is het belangrijkste wat we hebben. Als bedrijf willen we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en bijdragen tot de gezondheid van onze medewerkers. Een gezonde collega is immers niet alleen gelukkiger, maar ook gemotiveerder en productiever.

  ArcelorMittal Gent voert al jaren een actief gezondheidsbeleid op drie niveaus:

  1. preventie: ziekte voorkomen en gezondheid bevorderen,
  2. medisch toezicht: ziekte vroegtijdig opsporen,
  3. re-integratie: bij langdurige ziekte, de terugkeer op het werk bevorderen.

  Preventie

  Preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen zijn de belangrijkste pijler in ons gezondheidsbeleid. Denk maar aan een cursus tiltechnieken om rugklachten te voorkomen of een opleiding beeldschermergonomie voor medewerkers die vaak met de computer werken. We vestigen ook de aandacht op gehoorbescherming en wie met scheikundige producten in contact komt, wordt opgeleid om er veilig mee om te gaan. Tot slot kunnen onze medewerkers zich elk jaar, wanneer de winter voor de deur staat, gratis laten inenten tegen de griep. De laatste jaren hebben we onze inspanningen op het vlak van preventie vooral toegespitst op:

  1. gezonde voeding, bijvoorbeeld door in het bedrijfsrestaurant een extra gezonde maaltijd aan te bieden.
  2. voldoende beweging, bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren tijdens de Gezondheidsweek, die jaarlijks in het najaar plaatsvindt.
  3. roken, bijvoorbeeld door zelf rookstopprogramma’s te organiseren.

  Medisch toezicht

  De meeste medewerkers worden een keer per jaar uitgenodigd voor een bezoek aan de medische dienst. Naast verschillende basistesten, zoals het meten van bloeddruk en gewicht, gebeuren er ook meer gespecialiseerde onderzoeken. Denk maar aan een gezichtstest, een gehoortest, een longfunctietest of een elektrocardiogram. Het bezoek eindigt altijd met een gesprek met de dokter waarbij hij de medewerkers nuttige gezondheidstips meegeeft.

  Terugkeer op het werk bevorderen

  Ons bedrijf doet er alles aan om de terugkeer van langdurig zieke medewerkers te bevorderen. Wanneer medewerkers bijvoorbeeld door een fysiek letsel hun dagelijkse job niet meer kunnen uitoefenen, bekijken we de mogelijkheid tot aangepast werk. Zo kunnen ze actief deel blijven uitmaken van het bedrijf, zonder hun gezondheid in het gedrang te brengen.

 • Lees meer over…