Veiligheid op het werk

Veiligheid is meer dan een prioriteit: het is een waarde.

 • Veiligheid op het werk

  Een staalbedrijf als ArcelorMittal Gent is een aparte werkomgeving. Onze medewerkers gaan dagelijks om met grote gewichten en dimensies, grote volumes, hoge snelheden en grote vermogens. Het is belangrijk dat ze zich daarvan bewust zijn, om veilig te kunnen werken. Veiligheid is een waarde; het veiligheidsbeleid van ons bedrijf maakt dan ook integraal deel uit van onze werking.

  De basis: de Gouden Regels

  De Gouden Regels zijn de basis van ons veiligheidsbeleid

  De basis van ons veiligheidsbeleid zijn de Gouden Regels. Die 10 veiligheidsrichtlijnen hebben betrekking op de tien voornaamste risico’s die eigen zijn aan de staalindustrie. Al onze medewerkers zijn opgeleid en kennen de tien Gouden Regels en de onderliggende procedures en voorschriften. De Gouden Regels komen aan bod in de basisopleiding veiligheid die elke nieuwe medewerker volgt, maar worden daarna nog systematisch hernomen tijdens veiligheidsopleidingen en veiligheidsgesprekken. De kerngedachte is dat we het werk pas aanvatten wanneer dat veilig kan.

  Leren uit ongevallen

  Tijdens de maandelijkse veiligheidsopleidingen analyseren we geregeld ongevallen die zich wereldwijd voordeden in de staalsector. We tonen onze medewerkers hoe zij zich tegen gelijkaardige risico’s kunnen beveiligen om ongevallen te vermijden.

  Zorg dragen voor elkaars veiligheid

  We verwachten van onze medewerkers dat ze niet alleen oog hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun collega’s. Nieuwe medewerkers krijgen een peter. Dat is een ervaren vakman die de risico’s van het vak kent. Hij maakt de nieuweling wegwijs in het bedrijf en wijst hem op de risico’s die eigen zijn aan de job.

  Om het principe van gedeelde waakzaamheid verder in de praktijk om te zetten, hebben we in de verschillende afdelingen veiligheidsstewards opgeleid. Die medewerkers hebben bij de uitvoering van hun dagdagelijkse taken bijzondere aandacht voor de veiligheid van hun collega’s.

  Geïntegreerd veiligheidsbeleid

  Een van de pijlers van World Class Manufacturing is gericht op veiligheid en gezondheid

  Het veiligheidsbeleid maakt deel uit van onze dagelijkse werking. Met World Class Manufacturing (WCM) streven we naar continue verbetering, ook op veiligheidsvlak. Eén van de pijlers van World Class Manufacturing is er specifiek op gericht de veiligheid van onze medewerkers te verhogen en houdt een specifieke aanpak in. Risicovolle taken worden eerst opgelijst en in detail geanalyseerd. De risico’s en mogelijke gevolgen worden geïdentificeerd. Daarna zoeken we manieren om die risico’s te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen.

  Veiligheid van contractanten

  De veiligheid van aannemers die bij ons werken, vinden we even belangrijk als de veiligheid van onze eigen medewerkers. Een van de sleutelfactoren in dit verhaal is de communicatie met onderaannemingen. Naast de vele persoonlijke contacten hebben we daarom een website ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor leveranciers en contractanten. Op dat portaal voor leveranciers en contractanten vinden ze meer informatie over ons veiligheidsbeleid en de veiligheidsvoorschriften waaraan ze moeten voldoen om bij ons aan de slag te gaan.

  Wereldwijde Gezondheids- en Veiligheidsdag

  Elk jaar organiseert ArcelorMittal in alle sites wereldwijd een Gezondheids- en Veiligheidsdag. Ook in Gent vinden die dag allerhande activiteiten plaats om onze medewerkers en contractanten bewust te maken van het belang van veilig werken.

 • Lees meer