Milieu

Duurzaamheid in processen & infrastructuur

Binnen ArcelorMittal Belgium maken we staal van A tot Z waarbij we een voortrekker zijn in onze industrie zowel op het gebied van milieu als efficiëntie van de productieprocessen.

We besteden jaarlijks ongeveer 15% van onze investeringen aan milieumaatregelen. Zo zetten we steeds betere milieuprestaties neer. Om onze inspanningen op milieuvlak gestructureerd aan te pakken en voortdurend te blijven verbeteren, hebben we een milieuzorgsysteem ingevoerd dat voldoet aan de internationale ISO 14001-norm. 

Staal dat vandaag binnen onze site wordt geproduceerd is maar liefst 20% milieuvriendelijker dan een ton staal die ergens anders in Europa wordt geproduceerd. En het is maar liefst 33% milieuvriendelijker dan staal dat elders wereldwijd wordt geproduceerd.

Op weg naar koolstofneutraliteit: Onze projecten in beeld

Om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, hebben we een aantal grote baanbrekende initiatieven lopen, naast de continue verbeteringsprojecten die alle sites van ArcelorMittal gemeen hebben. Sommige projecten zijn al operationeel, andere worden op dit moment gebouwd. Wij zullen deze initiatieven ontplooien langs een synergetische combinatie van de hoogoven- en DRI (direct gereduceerd ijzer)-route.

Torero officieel in gebruik genomen

Torero officieel in gebruik genomen

dec 19, 20234 min read

Torero officieel in gebruik genomen ArcelorMittal heeft als primeur voor de Europese staalindustrie een installatie in gebruik genomen om afvalhout…

Innovatief productieproces

We willen een voortrekkersrol opnemen in de ontwikkeling van doorbraaktechnologieën die een wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie moeten ondersteunen en mogelijk maken.

Wij blijven onze productieprocessen bijkomend verbeteren en investeren in doorbraaktechnologieën om die volgende grote stap te zetten op het vlak van innovatie en energie-efficiëntie. We willen de circulaire staalfabriek van de toekomst worden waarbij we reststromen herwerken tot nieuwe producten en afval inzetten als grondstof voor onze productie. 

 • Recyclage staal

  Staal is oneindig recycleerbaar zonder verlies van kwaliteit. Jaarlijks smelten we ruim 1 miljoen ton staalschroot in tot nieuw staal, dit is bijna 20% van ons productievolume.

 • Afval wordt grondstof

  Naast staalschroot, willen we ook plastics en houtafval als grondstof inzetten tijdens de productie van staal. Hierdoor bieden we een antwoord op de verwerking van moeilijke afvalstromen. Daarnaast zal ook de inzet van primaire grondstoffen verlaagd kunnen worden.

 • Procesgassen

  In samenwerking met verschillende partners werken we aan innovatieve technologieën waarbij we CO en CO2 van mekaar scheiden onder meer via amines. De gassen zetten we nadien om tot bio-ethanol en of proteïnen. De opbouw van de bio-ethanolinstallatie vindt momenteel plaats op onze site en wordt verwacht vervolledigd te zijn tegen 2020.

Duurzamere infrastructuur

Het duurzame bedrijf van de toekomst worden, richt zich ook op het verduurzamen van onze infrastructuur.

 • Zonnepanelen

  Op onze productiehallen tref je maar liefst 27.104 zonnepanelen aan, goed voor 10.000MWh. De panelen rusten op een structuur vervaardigd uit Magnelis®-staal, dat onder meer in onze Luikse site wordt geproduceerd. Geen duurzame energie zonder staal!

 • Windturbines

  Op onze site tref je momenteel 10 windturbines aan. Hier worden binnenkort nog 2 windturbines aan toegevoegd. Samen met de ruim 27.000 zonnepanelen beschikken we weldra over 50MW geïnstalleerde groene stroom. De duurzame energie die wordt opgewekt, wordt volledig intern gebruikt om onze productie te voeden.

 • Woon-werkverkeer

  We promoten het duurzame woon-werkverkeer. Op tien jaar tijd zijn het aantal fietskilometers die onze collega’s dagelijks richting onze site afleggen, verdubbeld. Ook wordt er steeds vaker voor bijvoorbeeld elektrische wagens geopteerd. Op te laden aan één van de laadpalen die op onze site aan te treffen zijn.


Verdere informatie

Onze initiatieven:

Kom meer te weten over: