Milieu

250707sidgroen2046 982

Uitstekende milieuprestaties

ArcelorMittal Belgium beschikt over alle nodige installaties om grondstoffen te verwerken tot volledig afgewerkte staalproducten. Door de aard van onze activiteiten hebben we onvermijdelijk een impact op het milieu. Dankzij onze hooggekwalificeerde medewerkers slagen we erin om onze processen en installaties voortdurend te optimaliseren en onze milieu-impact zo klein mogelijk te houden.

Als basisindustrie maken we gebruik van grote hoeveelheden ijzerertsen, toeslagstoffen, energie en water. Een van de speerpunten in ons milieubeleid is dan ook het efficiënte gebruik van natuurlijke rijkdommen en energie. We werken via de zogenaamde hoogovenroute en die is bijzonder energie-intensief door de aard van het proces. Toch slagen we erin om dankzij een uitstekende procesbeheersing het theoretische minimum op het vlak van energieverbruik sterk te benaderen.

Op het vlak van energie-efficiëntie behoren we tot de best presterende staalbedrijven ter wereld. Zo slagen we er ook in onze CO2-emissies te beperken.

We gebruiken in onze processen ook aanzienlijke hoeveelheden water. Dat water hebben we nodig voor verschillende doeleinden: als koelwater, als proceswater en voor milieutoepassingen.

Aangezien de staalproductie gepaard gaat met verbrandingsprocessen, waken we ook sterk over de luchtkwaliteit in de omgeving. Stofbestrijding is altijd al een topprioriteit geweest in ons milieubeleid, maar ook andere emissies houden we nauwlettend in het oog.

Om onze inspanningen op milieuvlak gestructureerd aan te pakken en voortdurend te blijven verbeteren, hebben we een milieuzorgsysteem ingevoerd dat voldoet aan de internationale ISO 14001-norm. Uit de milieuprijzen die we toegekend krijgen, blijkt dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen.

Verneem je zelf graag meer over onze milieu-inspanningen? Lees dan ons Corporate Responsibility Report. Met omwonenden gaan we graag rechtstreeks de dialoog aan tijdens de Milieuontmoetingsdag.