Milieuontmoetingsdag

Op de Milieuontmoetingsdag gaan we de dialoog aan met de omgeving

 • In dialoog met onze buren

  Sinds 2004 organiseert ArcelorMittal Gent periodiek een Milieuontmoetingsdag voor de burgemeesters en schepencolleges van de omliggende gemeenten, de milieuambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent, de beleidsmakers op het vlak van milieu, maar ook voor de lokale bewonersgroepen, de lokale milieuraden (MINA) en natuurverenigingen, de omliggende bedrijven, en de omwonenden.

  Op de Milieuontmoetingsdag leggen we uit op welke manier we investeren in een productieproces dat zo veel mogelijk rekening houdt met het milieu en de directe leefomgeving. We treden er in dialoog met het publiek over specifieke staalrelevante milieuthema’s. Daarna bieden we alle aanwezigen de kans om ons bedrijf in detail te bezoeken.

  De Milieuontmoetingsdag stelt telkens één bepaald thema voorop. Deze onderwerpen kwamen al aan bod:

  • 2004: luchtzuivering
  • 2005: duurzaam waterbeheer
  • 2007: duurzaam omgaan met grondstoffen
  • 2010: energie
  • 2013: tienmaal laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen
  • 2015: vernieuwing van onze milieuvergunning

  De Milieuontmoetingsdag vindt telkens plaats in hetzelfde weekend als Open Bedrijvendag. Traditioneel is dat het eerste weekend van oktober.

 • Lees meer