Luchtkwaliteit

ArcelorMittal Gent volgt de luchtkwaliteit van zeer nabij op

 • Luchtkwaliteit

  De luchtkwaliteit is altijd al een topprioriteit geweest in het milieubeleid van ArcelorMittal Gent. Dat blijkt ook uit de resultaten van grote investeringen door de jaren heen. Dankzij die inspanningen bedraagt de stofuitstoot van ArcelorMittal Gent bijvoorbeeld nog slechts 10% van de stofuitstoot op het einde van de jaren 80. Wanneer we praten over luchtkwaliteit, hebben we het over:

  Stofemissies

  We onderscheiden twee bronnen van stof: geleide bronnen (via schouwen) en diffuse bronnen. Wat de geleide bronnen betreft, investeren we aanzienlijk in doeltreffende stofbestrijdingsinstallaties. We besteden heel wat zorg aan het onderhoud en de uitbating van die installaties, zodat ze optimaal stofdeeltjes kunnen opvangen. De indienstname van de secundaire ontstoffingsinstallatie in de staalfabriek was een mijlpaal in de stofbestrijding. In 2004 werd die investering van 29 miljoen euro in dienst genomen, waardoor de stofemissies van de convertoren in de staalfabriek met maar liefst 95% werden teruggedrongen. De recentste belangrijke investering op dat vlak omvat de uitbreiding van de gietvloerontstoffing van een van onze hoogovens. Die investering van 7,9 miljoen euro werd in 2012 in dienst genomen. Om diffusie stofemissies aan te pakken, hebben we samen met een externe deskundige een stofreductieplan opgesteld dat over meerdere jaren loopt en concrete maatregelen oplijst.

  Fijn stof

  Fijn stof is een verzamelnaam voor fijne stofdeeltjes met uiteenlopende samenstellingen, die zo klein zijn dat ze kunnen worden ingeademd. Grootschalige epidemiologische studies in Amerika en Europa hebben de impact van fijn stof op de gezondheid aangetoond. Om die te beperken, zijn er begin 2000 Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen opgesteld die tegen 2005 in werking zijn getreden. Vlaanderen bevindt zich in een gebied in Europa met relatief hoge stofconcentraties. We bevinden ons tussen de Nederlandse, Duitse en Franse geïndustrialiseerde zones. Volgens de overheid is 70 tot 80% van de gemeten stofconcentratie dan ook afkomstig van buiten Vlaanderen. De Gentse Kanaalzone is op het vlak van fijn stof een van de ‘hot spots’ in Vlaanderen. De kwaliteitsnormen met betrekking tot fijn stof worden in de meetstations van de overheid niet altijd gerespecteerd. Volgens een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is ons bedrijf op jaargemiddelde basis verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de aanwezige hoeveelheid fijn stof in de lucht in de onmiddellijke omgeving van ons bedrijf. Vooral diffuse bronnen liggen daarvan aan de basis. Die pakken we verder aan met het stofreductieplan.

  Dioxine-, NOx– en SO2-emissies

  Alle andere emissies, zoals van NOx, SO2 en dioxines, worden nauwlettend opgevolgd via een intensief intern meetprogramma. Zo kunnen we de goede uitbating van de productie- en zuiveringstechnische installaties opvolgen en onmiddellijk bijsturen wanneer dat nodig is. Wat de NOx– en SO2– emissies betreft, handelen we ook proactief door zorgvuldig grondstoffen te selecteren met een relatief laag gehalte aan stikstof (N) en zwavel (S).

 • Lees meer