Staalfabriek

 • Staalfabriek

  In de staalfabriek zetten we het ruwijzer, afkomstig van de hoogovens, om in staal. Door zijn chemische samenstelling heeft ruwijzer immers niet de juiste eigenschappen om bijvoorbeeld auto’s, windturbines en radiatoren te maken.

  Wat gebeurt hier?

  De staalfabriek bestaat uit twee secties:

  1. de convertorsectie, waar het vloeibare ruwijzer behandeld wordt en omgezet in vloeibaar staal,
  2. de continugieterij, waar het vloeibare staal gestold wordt tot stalen plakken.

  Convertorsectie

  In de staalfabriek wordt het vloeibare ruwijzer, als dat nodig is, eerst ontzwaveld. Daarna wordt de slak afkomstig van het hoogoven- en het ontzwavelingsproces verwijderd. Na het afslakken gieten we het ruwijzer uit in de convertor, waarin al zorgvuldig afgewogen hoeveelheden schroot geladen werden. Doordat staal oneindig recycleerbaar is, kunnen we schroot gebruiken om nieuw staal te maken. Ongeveer 15% tot 20% van de nodige grondstoffen om nieuw staal te maken, wordt vervangen door gerecycleerd schroot. We blazen met een watergekoelde lans zuivere zuurstof bovenop het ruwijzerbad, om de koolstof en chemische onzuiverheden te verbranden die zich in het ruwijzerbad bevinden. Om het zuiveringproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voegen we ook toeslagstoffen (kalk, kalksteen, ertsen…) aan het bad toe en blazen we via de convertorbodem een inert gas in (stikstof of argon). De ongewenste stoffen in het ruwijzer verbranden ofwel tot slakken die boven op het bad gaan drijven ofwel tot gassen. De rookgassen worden gekoeld en gezuiverd in ontstoffingsinstallaties. Een deel van het gezuiverde convertorgas kan in de productieafdelingen van ArcelorMittal Gent worden gebruikt als alternatief voor aardgas, met een ander deel wordt stroom opgewerkt in de nabijgelegen elektriciteitscentrale van ENGIE. Na het blaasproces is het ruwijzer staal geworden. Het staal wordt uitgegoten in een staalpan en kan nog bijkomend worden behandeld:

  • we kunnen nog legeringselementen toevoegen.
  • in de panbehandelingsinstallatie verbeteren we de homogeniteit van het staal op het vlak van temperatuur en samenstelling en kunnen we het staal optimaal zuiveren van eventuele insluitsels en onzuiverheden.
  • om nog beter vervormbare staalsoorten te produceren, kunnen we het staal bijkomend behandelen in een van de twee RH-vacuümontgassers. Daar hebben we de mogelijkheid om zeer diep te ontkolen en aansluitend, onder vacuüm, te desoxideren en te legeren.

  De staalpan, die tot 295 ton staal kan bevatten, wordt dan naar de continugieterij gebracht.

  Continugieterij

  In de continugieterij wordt het vloeibare staal gestold tot strengen, die uiteindelijk in plakken worden gesneden. Eerst brengt een gietkraan de staalpan naar de draaitoren van de continugieterij en zet die ze af in een van de twee draagarmen. De toren draait dan 180° en brengt de pan in gietpositie. Onderaan de staalpan wordt de draaidoorloop geopend, waardoor het vloeibare staal in een verdeler vloeit en daarna in twee watergekoelde gietvormen, die de afmetingen van de gietstrengen bepalen. Zodra de staalpan geopend is, gieten we onophoudelijk tot de pan leeg is. Aangezien de verdeler een aanzienlijke reserve aan staal bevat, kunnen we een lege pan eenvoudig wisselen met een volle door de draaitoren met 180° te zwenken, zonder het gieten in de gietvorm te onderbreken. Daarom heet dit procédé “continugieten”. Onder de gietvorm bevindt zich een hele reeks rollen waartussen het gegoten staal zich beweegt. Om de stolling van het staal te bevorderen, spuiten we grote hoeveelheden water tussen de rollen. De verticaal gegoten streng wordt afgebogen, zodat hij horizontaal op de rollentafel komt en ondertussen volledig gestold is. Als de gegoten strengen gestold uit de machine komen, worden ze op lengte gesneden door snijbranders. We hebben 2 continugieterijen. In continugieterij 2 gieten we op enkele breedte, in continugieterij 1 op dubbele breedte. Op het einde van continugieterij 1 is daarom een installatie voorzien om de plakken ook op breedte te snijden. De gietbreedte varieert tussen 1.310 en 2.630 mm voor continugieterij 1, tussen 950 en 2.000 mm voor continugieterij 2. De strengen zijn altijd 22 cm dik en worden gesneden op een maximale plaklengte van 10,6 meter.

 • Iets voor jou?

  In deze afdeling werken 610 mensen. Zin om bij ons aan de slag te gaan? Check dan meteen onze vacatures!

  Vacatures bekijken

  In het proces

  Hiervoor

  Hierna