Hoogoven

 • Hoogoven

  In de hoogovens (Gent) zetten we ijzererts, onder de vorm van sinter, om in vloeibaar ruwijzer. Dat is zuiver ijzer, de ideale basis om in een volgende productiestap staal te maken.

  Wat gebeurt hier?

  De hoogovens produceren vloeibaar ruwijzer door ijzerertsen reducerend te smelten. IJzerertsen zijn verbindingen van ijzer met zuurstof. Reduceren betekent dat we de zuurstof uit de ertsen verwijderen.

  De grondstoffen voor de hoogoven, cokes en sinter, worden vanuit voorraadbunkers naar de top van de hoogoven gebracht en in de vultrechter van de hoogoven gegoten. Van daar zakt de materie af naar een van de twee materiebunkers. Een ronddraaiende schommelgoot zorgt ervoor dat de lading in de hoogoven gelijkmatig verdeeld wordt, in mooie horizontale lagen.

  Onderaan de hoogoven wordt hete lucht ingeblazen die een temperatuur heeft van 1.000 °C tot 1.200 °C. De hete lucht reageert met de cokes en poederkool en vormt een reductiegas, dat de zuurstof uit de ijzerertsen gaat onttrekken. Tegelijk ontstaat de warmte die nodig is om de gereduceerde ijzerertsen te smelten.

  Naarmate de hoogovenlading daalt, vindt de omzetting van ijzererts in vloeibaar ruwijzer plaats. Het vloeibare ruwijzer verzamelt zich onderaan in de hoogoven. Op geregelde tijdstippen wordt het ruwijzer langs een van de twee gietgaten afgetapt en opgevangen in torpedowagens, die het ruwijzer naar de staalfabriek vervoeren.

  Tijdens het hoogovenproces wordt er, naast ruwijzer, ook slak gevormd. Die ruwijzerslak drijft op het ruwijzerbad en bevat de smeltmiddelen en het ganggesteente uit het erts. De slak wordt samen met het ruwijzer afgetapt. Via een aparte goot vloeit ze dan naar een installatie waar ze met krachtige waterstralen wordt bespoten en zo gegranuleerd. De bekomen gekorrelde slak wordt in filtreertrommels van het water gescheiden. Het hoogovenzand dat we zo bekomen, wordt verkocht aan de cementindustrie.

  Bij de productie van ruwijzer ontwikkelt zich in de hoogoven ook veel gas dat samen met een hoeveelheid stof, afkomstig uit de lading, boven aan de hoogoven ontsnapt langs vier leidingen. Na zuivering wordt een deel van het hoogovengas intern verbruikt als brandstof. Een ander deel gaat naar de nabijgelegen elektriciteitscentrale van ENGIE en wordt gebruikt om elektriciteit te produceren.

 • Iets voor jou?

  In deze afdeling werken 240 mensen.
  Zin om bij ons aan de slag te gaan?
  Check dan meteen onze vacatures!

  Vacatures bekijken

  Breng een virtueel bezoek aan deze afdeling

  Virtuele tour

  In het proces

  Hiervoor

  Hierna