Energie en CO2

ArcelorMittal Gent behoort tot de energie-efficiëntste staalbedrijven wereldwijd

 • Energie en CO2

  ArcelorMittal Gent produceert staal via de hoogovenroute. Die is per definitie energie-intensief. De verschillende productiestappen, zoals in de cokesfabriek, de sinterfabrieken en de hoogovens, verlopen op hoge temperaturen en vereisen aanzienlijke hoeveelheden fossiele brandstoffen. Het walsen van stalen plakken vraagt dan weer grote hoeveelheden elektriciteit. Toch behoren we op het vlak van energie-efficiëntie al jarenlang tot de wereldtop.

  Energie-efficiëntie is een noodzaak

  We willen zuinig omspringen met energie om ecologische en economische redenen. Op bedrijfsniveau vormen energiekosten een belangrijk aspect in de totale productiekost per ton staal. Op maatschappelijk vlak worden we geconfronteerd met het broeikaseffect en de problematiek van klimaatverandering. Beide hebben rechtstreeks te maken met het energieverbruik. We zijn het aan de toekomstige generaties dan ook verplicht om ons staal zo energiezuinig mogelijk te produceren.

  In 30 jaar tijd is het energieverbruik van ArcelorMittal Gent per ton geproduceerd staal met ongeveer 30% verminderd. Dat is het gevolg van een doordacht Milieu, Energie en Circulariteit beleid. Enerzijds investeren we in onze installaties en processen om het energieverbruik te verminderen, anderzijds streven we ernaar om de gebruikte energie zo veel mogelijk te recupereren en te hergebruiken als dat technisch en economisch haalbaar is.

  Energieprestaties op topniveau

  In 2003 trad ArcelorMittal Gent vrijwillig toe tot het “Benchmarkconvenant over energie-efficiëntie in de industrie”. Daarmee verbonden we ons ertoe om tot de wereldtop te behoren op het vlak van efficiënt energieverbruik.

  Voor de bepaling van die wereldtop wordt berekend wat het energieverbruik zou zijn van een fictief referentiebedrijf dat de meest energie-efficiënte productie-installaties ter wereld, uit verschillende staalbedrijven, groepeert. Die berekening gebeurt door een gespecialiseerde onafhankelijke consultant. We zeggen dat een bedrijf tot de wereldtop behoort wanneer dat het specifiek energieverbruik van het fictieve referentiebedrijf met niet meer dan 10% overschrijdt. ArcelorMittal Gent behoort zo al jarenlang tot de wereldtop op het vlak van energie-efficiëntie.

  CO2-emissies, de uitdaging van de toekomst

  Aangezien CO2-emissies nauw samenhangen met het energieverbruik, komen alle inspanningen die we leveren om het energieverbruik te verbeteren ook de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ten goede.

  Maar 75% van de CO2-emissies van ArcelorMittal Gent zijn een rechtstreeks gevolg van de chemische reacties die plaatsvinden in de hoogoven. Om de CO2-uitstoot van de hoogovens te beperken, proberen we voortdurend de vereiste hoeveelheid koolstof in alle productiestappen verder te beperken, door het proces te optimaliseren en de juiste grondstoffen te kiezen.

  Dankzij onze goede hoogovenwerking en hoge energie-efficiëntie in het hele bedrijf, benaderen we sterk de theoretische minimumuitstoot die met staalproductie volgens de huidige technologie gepaard gaat.

  Toch blijven CO2-emissies een belangrijke uitdaging voor de (Europese) staalindustrie. Samen met andere staalbedrijven voert ArcelorMittal daarom fundamenteel onderzoek naar doorbraaktechnologieën om de CO2-emissies verder te verminderen.

 • Lees meer