Gemeenschapsontwikkeling

Gemeenschapsontwikkeling

 • Gemeenschapsontwikkeling

  Duurzaam ondernemen zit ingebed in onze dagelijkse werking. We steunen verschillende lokale initiatieven, waar vaak eigen medewerkers bij betrokken zijn, maar ook projecten uit de Derde Wereld.

  ArcelorMittal Gent heeft een Corporate Responsibility Coördinator die rapporteert aan de CEO. Initiatieven in het kader van duurzaam ondernemen komen dan ook geregeld aan bod tijdens directievergaderingen.

  Steun aan projecten in de Derde Wereld

  ArcelorMittal Gent is stichtend lid van ‘Ondernemers voor Ondernemers’. Die organisatie is een Belgisch samenwerkingsverband tussen bedrijven en een aantal niet-gouvernementele organisaties. Het doel is rendabele ondernemingsprojecten in de Derde Wereld te ondersteunen, zodat de werkgelegenheid en de economische activiteit in die landen een positieve impuls krijgen. ArcelorMittal Gent is structureel sponsor van Ondernemers voor Ondernemers, maar ondersteunt ook specifieke projecten.

  Steun aan projecten in de Vierde Wereld

  Ook voor de maatschappelijke uitdagingen dichter bij huis zijn we niet blind. We steunen allerhande sociale projecten om kansarmoede te bestrijden en opleidingsmogelijkheden te creëren voor mensen die in de rand van de samenleving verzeild geraakt zijn.

  • De Kromme Boom is een zorgproject dat openstaat voor mensen in een echte noodsituatie die momenteel niet meer kunnen functioneren in de maatschappij of slechts aan de rand ervan. Vaak hebben ze al een voorgeschiedenis van hulpinstellingen achter de rug. In De Kromme Boom krijgen de bewoners een totaalpakket aangeboden van wonen, werken en ontspannen zodat ze weer een normaal levensritme kunnen aannemen en uiteindelijk hun plaats in de maatschappij terug opnemen.
  • Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een vzw die actief is in de hulpverlening aan kansarmen. De dienstverlening is zeer uiteenlopend, van relatie- en scheidingsbemiddeling tot hulp bij de aanvraag van sociale toelages of het invullen van asielprocedures.
  • Kras is een samenwerkingsverband van 13 armoedediensten in groot Gent. De Kras-diensten ondersteunen jaarlijks 4.000 tot 5.000 gezinnen in armoede. De diensten die Kras vzw levert aan mensen in armoede, gaan van voedsel- en kledingbedeling, materiële hulp, budgetbegeleiding tot vormings- en culturele activiteiten.
  • De vzw Uilenspel staat in voor de huistaakbegeleiding van kansarme kinderen in Sint-Amandsberg of Gent-Dampoort. Kansarme en allochtone kinderen hebben het vaak moeilijk op school en stapelen de ene negatieve schoolse ervaring na de andere op. Een kleine extra ondersteuning onder de vorm van huistaakbegeleiding kan het verschil maken tussen slagen of niet.
  • De vzw Special Olympics Belgium organiseert elk jaar een nationaal kampioenschap voor atleten met een verstandelijke handicap, met de financiële steun van ons bedrijf. Het evenement vindt afwisselend plaats in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Meer dan 3.250 atleten, 1.200 coaches en 1.700 vrijwilligers uit heel België komen samen op dit groot sportief evenement van vier dagen.
 • Sponsoring

  Ben je actief in een (sociale) organisatie en wil je weten of je in aanmerking komt voor sponsoring door ArcelorMittal Belgium, vul dan het formulier hieronder in.

  Sponsoring aanvragen