Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie

Waarom we erom geven?

Diversiteit en inclusie maken deel uit van onze bedrijfsstrategie

Diversiteit is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en personeelsbeleid. Ons doel is om een gemotiveerde en sterk presterende organisatie te creëren. We willen als een uitmuntende werkgever worden erkend door:

  • Uitzonderlijke carrièremogelijkheden te bieden wereldwijd;
  • Te investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers;
  • Een competitief salarispakket aan te bieden.
  • Kansen bieden aan al onze werknemers, waarbij we drempels wegwerken die minderheidsgroepen ervaren bij het uitbouwen van hun loopbaan bij ArcelorMittal Belgium.

De sleutel tot een succesvol team is de diversiteit van onze mensen nuttig inzetten, met aandacht voor ieders welzijn, en gelijke kansen voor iedereen.

Wat we doen?

Bewustzijn creëren

Naarmate de groei van ons wereldwijde team versnelt, is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat diversiteit en inclusie eigenlijk inhoudt. We moeten ons allemaal bewust zijn van onze percepties, maar ook van ons gedrag en de impact ervan op anderen.

We hebben een raamwerk met kerncompetenties en trainingsprogramma’s opgesteld waar diversiteit en inclusie in werden opgenomen. Zo kunnen onze medewerkers onze visie beter begrijpen en verdedigen.

Naast collectieve trainingen zijn er ook workshops waarbij we aandacht hebben voor meer specifieke topics zoals de integratie van onze vrouwelijke collega’s in een overwegend mannelijke staalsector.

Tijdens het aanwervingsproces en de onboarding van al onze werknemers delen we info over waar we als ArcelorMittal Belgium voor staan.

Ook het HR management en het rekruteringsteam werd getraind in verschillende onderwerpen zoals biassen, het wettelijke kader, het belang van duidelijkheid creëren voor de hiërarchische lijn

Diversiteit en inclusie in onze HR-processen opnemen

Om drempels te verkleinen die personen uit een minderheidsgroep ervaren zetten we sterk in op opleiding, alsook contact met de onze werknemers en leidinggevenden.

Aanwervingsproces, onboarding en training:

Ook het HR management en het rekruteringsteam werd getraind in verschillende onderwerpen zoals hoe te rekruteren zonder biassen, het wettelijke kader rond discriminatie en het belang van duidelijkheid creëren voor de hiërarchische lijn omtrent Diversiteit en Inclusie. Het stopt echter niet bij enkel HR.

Tijdens het aanwervingsproces en de onboarding delen we met al onze werknemers consequent waar we als ArcelorMittal Belgium voor staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van het doorlopen van de gedragscode tijdens het tekenen van het contract, workshops over onze waarden zoals openheid, respect en samenwerking alsook training over humor op de werkvloer.

Aan medewerkers die gebrekkig Nederlands spreken bieden we taalcoaching aan op de werkvloer of klassikaal. Financieel komt ArcelorMittal hier volledig in tussen, met de bedoeling om deze drempel weg te werken voor de werknemers.

Om succesvol en consistent medewerkers aan te werven, te ontwikkelen en gebruiken we een competentiemodel waarbij samenwerken en communicatie als kerncompetenties zijn toegevoegd. We hebben de nodige afstand genomen om er zeker van te zijn dat dit competentiemodel rekening houdt met onze verplichtingen inzake diversiteit en inclusie.

Ook in onze leiderschapstrainingsprogramma’s hebben we verschillende elementen toegevoegd om een zo inclusief mogelijke omgeving te creëren voor onze werknemers. Deze processen zijn aangepast om onze inclusie en openheid voor diversiteit te versterken.

Contact met de werknemers en leidinggevenden:

Bij het introduceren van diversiteit is het belangrijk om te waarborgen dat de integratie in het team vlot verloopt. Hiervoor zijn er tijdens verschillende momenten contact met HR, zoals tijdens de evolutiegesprekken, gesprekken na 6 maanden of 3 jaar in dienst.

Met leidinggevenden en de ploegen/teams worden regelmatig gesprekken georganiseerd zodat we goed weten wat er leeft. Waar nodig wordt er extra ondersteuning aangeboden om de integratie verder te ondersteunen, zoals taalopleiding, of verduidelijken we de standpunten van de organisatie.

Als collectieve actie wordt de vooruitgang gemeten die we boeken in onze organisatie. We volgen het aantal diverse aanwervingen op via streef-KPI’s en we bevragen frequent verschillende onderwerpen zoals samenwerking, respect, discriminatie, welzijn en inclusie in onze engagement enquête bij onze medewerkers.

Enkele cijfers

Om diversiteit en inclusie actief te meten hebben we verschillende KPI’s opgezet die we opvolgen. Dit met het doel om de vooruitgang van onze initiatieven te meten, opportuniteiten en risico’s te identificeren en de gemaakte investeringen op te volgen.

Met meer dan 200 medewerkers die geen Belgische nationaliteit hebben, kunnen we ons zo verzekeren van verschillende perspectieven op de uitdagingen van onze sector. Daarnaast telt 16,5% van onze werknemerspopulatie een leeftijd van 55+.

Hierdoor kan er bij ons een gezonde balans gevonden worden in collega’s met een pak ervaring, alsook collega’s die aan de start of in het midden van hun carrière staan.