Aanwervingsprocedure voor kaderleden

 • Aanwervingsprocedure voor kaderleden

  Stap 1: sollicitatie

  Reageer op een vacature die bij je past of solliciteer spontaan.

  Stap 2: preselectie

  Elke maakt een eerste selectie uit alle kandidaten die op een vacature reageren op basis van het diploma. Je cv speelt op dit moment nog niet mee. Op die manier willen we alle kandidaten, ook wie geen ervaring heeft, evenveel kansen geven. Wanneer je voor een gesprek wordt uitgenodigd, hoef je geen testen af te leggen. Je wordt beoordeeld op basis van verschillende sollicitatiegesprekken in twee selectierondes.

  Stap 3: eerste gesprek met het HR-team

  Je hebt een eerste verkennend gesprek met één van onze verantwoordelijken van het kaderbeleid. We bespreken zaken zoals de bedrijfsstructuur- en cultuur, onze verwachtingen en jouw persoonlijke motivatie om bij ons te komen werken. Je krijgt ook volop de kans om vragen te stellen.

  Stap 4: gesprek in de afdeling

  Onmiddellijk na het eerste gesprek volgt er een tweede, maar dit keer in de afdeling waar de betrekking in kwestie openstaat. Je kan het hebben over de jobinhoud met een – wie weet – toekomstig collega of met de persoon die jij misschien zal vervangen.

  Na deze twee gesprekken overlegt ons HR-team met de mensen van de betrokken afdeling over de verschillende kandidaten en voeren ze een eerste selectie door. Meestal worden nog een viertal kandidaten uitgenodigd voor een tweede ronde.

  Stap 5: tweede gesprek met het HR-team

  Er volgt opnieuw een gesprek met één van onze HR-mensen, waarbij we dieper ingaan op jouw motivatie, jouw verwachtingen, onze vereisten enzovoort.

  Stap 6: gesprek met het afdelingshoofd

  Vaak, maar niet altijd, heb je daarna nog een onderhoud met het hoofd van de afdeling waar je zou worden tewerkgesteld, zodat ook hij/zij de kans krijgt om met jou van gedachten te wisselen.

  Na de tweede gespreksfase vindt opnieuw overleg plaats tussen het HR-team en de betrokken afdeling. Samen beslissen zij wie hun nieuwe collega wordt.

  Stap 7: contractvoorstel

  Als je als eindkandidaat uit de bus komt, doen we je een contractvoorstel en is het tijd om de financiële kant van de zaak te bespreken.

  Stap 8: medisch onderzoek

  Als laatste stap in de selectie vragen we je een medisch onderzoek te ondergaan om na te gaan of je fysiek voor de job in aanmerking komt. Als de uitslag van het medisch onderzoek positief is, mag je je contract ondertekenen.

  Pas wanneer de vacature is ingevuld, verwittigen we alle kandidaten die het niet gehaald hebben. Daar is een reden voor: wanneer de eindkandidaat op het laatste nippertje toch niet aan de slag zou gaan, nodigen we de andere kandidaten opnieuw uit voor een gesprek. Op die manier blijf je in de running tot op het einde, maar kan het wel even duren voor je uitsluitsel krijgt.

 • Nog vragen?

  Contact vacatures kaderleden

  > Contacteer Elke via e-mail