Duurzaam loopbaanbeleid

Auto's worden lichter en veiliger met de modernste staalsoorten
Wist je dat we, met de steun van het Europees Sociaal Fonds,  binnen ArcelorMittal Belgium een programma rond duurzaam loopbaanbeleid hebben opgestart? Dit programma bestaat uit verschillende projecten waarbij we op lange termijn willen tegemoet komen aan de steeds sneller veranderende omgeving en bijhorende valkuilen. Ons loopbaanbeleid draait rond volgende 3 domeinen: duurzame inzetbaarheid, groei en ontwikkeling en werkbaar werk.

Voor de concrete uitwerking ervan hebben we loopbaancafés georganiseerd waar een 300-tal medewerkers aan deelgenomen hebben. Tijdens deze brainstormsessies werd er nagedacht over hoe we onze loopbaanvisie konden omzetten naar de praktijk. Deze ideeën werden gebundeld, geselecteerd en opgesplitst in korte en lange termijn acties. De loopbaancafés werden eveneens begeleid door ambassadeurs, dit zijn vrijwilligers van onze verschillende afdelingen die zich geëngageerd hebben om mee te werken aan het loopbaanbeleid.

Een aantal maanden geleden werden onze korte termijn acties alvast gelanceerd. Deze worden voorgesteld als een soort “toolbox” waarbij jezelf de tools gebruikt/raadpleegt naargelang de behoeftes die je op dat moment heeft.

We zijn momenteel volop in de weer met het verder uittekenen van bijkomende nieuwe initiatieven in het kader van een duurzaam loopbaanbeleid. Binnenkort dus meer…