Onderhoudswerken hoogoven en mogelijke geluidshinder voor buurtbewoners

Op 15 en 16 juni 2021 worden er geplande onderhoudswerken uitgevoerd aan hoogoven B. Hierdoor kunnen er tijdens de nacht van 14 op 15 juni en de nacht van 15 op 16 juni sirenes te horen zijn op ons terrein. Deze veiligheidsmaatregel vormt geen risico voor de omwonenden.