Personeelswaarden

 • Onze vier personeelswaarden

  Bij ArcelorMittal Belgium dragen we vier personeelswaarden hoog in het vaandel:

  1. respect
  2. openheid
  3. subsidiariteit
  4. samenwerking

  Respect

  Respect voor collega’s, chefs en medewerkers, voor klanten en leveranciers, voor alle mensen waarmee we vanuit ArcelorMittal Belgium samenwerken, is een essentiële waarde in onze onderneming. We waarderen iedereen voor zijn eigen bijdrage, en respecteren ieder individu in zijn persoonlijkheid en eigenheid. We zijn ervan overtuigd dat verscheidenheid zal leiden tot creatieve en innoverende visies.

  Openheid

  Het is belangrijk dat iedereen zich nauw betrokken voelt bij zijn/haar dagelijkse activiteiten en bij ArcelorMittal Belgium. Over de nodige informatie beschikken, een beroep kunnen doen op aanwezige kennis en ervaring zijn daarvoor essentieel. Maar openheid houdt ook in dat we luisterbereid zijn en tijd vrijmaken om informatie door te geven.

  Subsidiariteit

  Verantwoordelijkheid geven aan mensen op de juiste plaats maakt een onderneming efficiënt en verhoogt de betrokkenheid van alle medewerkers. Het stimuleert hen om hun taken zelfstandig uit te voeren, zelf initiatief te nemen en zo te groeien in hun job.

  Samenwerking

  Een goede onderlinge samenwerking over functies en afdelingen heen is de basis voor een aangename werksfeer waarin elke medewerker zich goed voelt. Een moderne onderneming moet gestoeld zijn op teamwerk en wederzijds vertrouwen, op het collectieve streven naar voortdurende verbetering.

 • Iets voor jou?

  Sluit onze visie aan bij de jouwe? Raadpleeg dan zeker onze vacatures!

  Vacatures bekijken