ArcelorMittal en LanzaTech kondigen de eerste monsters ethanol aan bij de commerciële vlaggenschipinstallatie voor koolstofopvang en -gebruik in Gent

  • Carbon Capture & Utilization (CCU)-installatie op commerciële schaal van 200 miljoen euro, eerste in zijn soort in de Europese staalindustrie.
  • Installatie die gebruik maakt van LanzaTech’s ultramoderne koolstofrecyclingproces combineert decarbonisatietechnologie met chemische productie om het klimaatactieplan 2030 van de EU en de circulaire economie vooruit te helpen.

Chicago, IL, 14 juni, 2023, 6.01 uur CET

ArcelorMittal en LanzaTech Global Inc. (Nasdaq: LNZA) kondigden vandaag de succesvolle start aan van de productie in ArcelorMittal’s toonaangevende commerciële CCU-installatie in Gent. De Steelanol-installatie van 200 miljoen euro is de eerste in haar soort voor de Europese staalindustrie. Ze maakt gebruik van technologie ontwikkeld door LanzaTech, een toonaangevend bedrijf op het gebied van koolstofbenutting.

Deze week werd de eerste stap gezet op weg naar de volledige ingebruikname van een installatie op commerciële schaal die koolstofrijke industriële gassen van de staalproductie opvangt en biologisch omzet in geavanceerde ethanol met behulp van het biologische proces van LanzaTech. Net als bij traditionele fermentatie vergist het proces gassen in plaats van suikers en gebruikt het een biokatalysator in plaats van gist. De installatie werd in december 2022 ingehuldigd, gevolgd door een koude ingebruikname. De biokatalysator is nu in de installatie geïntroduceerd (een proces dat inoculatie wordt genoemd) om de groei te starten en de productie van nieuwe moleculen te verifiëren.

In mei 2023 werden de eerste gassen van de hoogoven veilig geïntroduceerd in de biokatalysator van LanzaTech. Na een succesvolle inoculatie werden deze week de eerste monsters geproduceerd die ethanol bevatten, wat aantoont dat de koolstof in de gassen wordt omgezet in nieuwe chemische producten. De productie van ethanol uit de bioreactoren op commerciële schaal zal volgen met een verwachte ramp-up van de productie in  de komende maanden. Deze geavanceerde ethanol kan dan worden gebruikt als bouwsteen voor een verscheidenheid aan producten, waaronder duurzame transportbrandstoffen, verpakkingsmaterialen, kleding en zelfs cosmetische parfums, en zo bijdragen aan de inspanningen om de chemische sector wereldwijd koolstofarmer te maken. De ethanol zal door ArcelorMittal en LanzaTech gezamenlijk op de markt worden gebracht onder de merknaam Carbalyst®.

De Steelanol-installatie heeft een productiecapaciteit van 80 miljoen liter geavanceerde ethanol per jaar, ongeveer de helft van de totale huidige vraag in België. Verwacht wordt dat het de koolstofuitstoot van de Gentse site met 125.000 ton per jaar zal verminderen, wat bijdraagt tot het klimaatactieplan 2030 van de EU, dat de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium met 55% wil verminderen. Projectpartners zijn onder andere Primetals Technologies en E4tech met steun van CINEA, het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu.

De eerste productmonsters uit de installatie betekenen een belangrijke stap in de richting van het circulaire gebruik van koolstof en het einde van koolstof voor eenmalig gebruik, waarbij gassen niet langer als afval worden beschouwd maar als grondstoffen. Bovendien betekent het recyclen van koolstof dat Steelanol’s proces voor de productie van Carbalyst®-ethanol op geen enkele manier in concurrentie komt met voedselgewassen, zoals het geval is bij traditionele methoden voor ethanolproductie.

“Dit is een memorabele gebeurtenis. ArcelorMittal is al lang toonaangevend in het koolstofvrij maken van de staalindustrie, en vandaag zijn we verheugd om de eerste productmonsters van de Steelanol-installatie aan te kunnen kondigen,” aldus Jennifer Holmgren, CEO van LanzaTech. “LanzaTech, ArcelorMittal, Primetals en E4Tech hebben samengewerkt, ondersteund door CINEA, om een visie te creëren voor een nieuwe circulaire koolstofeconomie in Europa, waarbij fossiele koolstof uit de grond verdrongen wordt. Voor veel mensen klinkt het gebruik van CCU voor het opvangen van emissies om alledaagse producten te maken als science fiction, maar wij hebben de wereld laten zien wat er vandaag de dag mogelijk is op industriële schaal.”

“ArcelorMittal heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit en heeft in LanzaTech de juiste partner gevonden om dat vandaag te realiseren. Het mooie van de Steelanol-installatie is dat we een nieuwe vorm van industriële symbiose mogelijk maken, waarbij we industrieën met elkaar verbinden door gassen uit de staalproductie te gebruiken als grondstof voor andere sectoren,” verklaarde Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium. “Dit maakt deel uit van de Smart Carbon Strategie die we aan het ontwikkelen zijn. Door samen te werken en deze hulpbronnen te delen tussen sectoren, bevorderen we niet alleen onze circulaire, Smart Carbon-missie, maar helpen we ook de uitdagingen op het vlak van klimaat, CO2 en afval op te lossen.”

Het LanzaTech-proces dat op deze locatie is geïmplementeerd, is volledig flexibel: het kan niet alleen industriële gassen van de huidige staalproductiemethoden gebruiken, maar het kan zich ook aanpassen als de industrie overstapt op toekomstige staalproductietechnologieën met een grotere input van groene waterstof. Door deze veelzijdigheid kan de koolstofrecyclingtoepassing meegroeien met beschikbare residuen, afvalstromen en groene waterstof. LanzaTech’s proces wordt al gebruikt door drie operationele commerciële installaties, en LanzaTech verwacht de lancering van twee extra commerciële installatie, in Azië, voor het einde van het jaar.

De financiering voor de commerciële Steelanol-installatie werd verkregen uit verschillende bronnen, waaronder de Vlaamse en Belgische federale overheid en het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 656437. Een deel van de financiering werd ook verkregen door een lening van de Europese Investeringsbank.

De Steelanol-installatie zal naar verwachting voor het einde van het jaar zijn volledige operationele capaciteit bereiken.