Wereldprimeur: ArcelorMittal Belgium start met de bouw van twee doorbraakprojecten om de koolstofuitstoot verder te verminderen

ArcelorMittal Belgium is begonnen met de bouw van twee nieuwe baanbrekende installaties op de site in Gent om de koolstofuitstoot terug te dringen. Beide doorbraakprojecten vertegenwoordigen een gezamenlijk investeringsbedrag van 160 miljoen euro en zullen in de eerste fase ongeveer 400.000 ton CO2-emissies per jaar vermijden. Voor de financiering werd innovatiesteun verkregen van onder meer de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

  1. Torero (TORefying wood with Ethanol as a Renewable Output)

De Torero-installatie zal houtafval verwerken tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. Hierdoor kunnen we de injectie van fossiele poederkool verminderen, waardoor de CO2-uitstoot daalt en dit biedt eveneens een alternatief voor het huidige verbranden van deze bijzonder moeilijke houtafvalstroom. De Torero-installatie zal in de beginfase jaarlijks 120.000 ton afvalhout omzetten in ongeveer 50.000 ton biokolen.

De technologie van het torrefactieproces is ontwikkeld door het bedrijf Torr-Coal, het afvalhout zal geleverd worden door Renewi.

Voor de bouw van de nieuwe installatie, zullen er tot 70 externe jobs gecreëerd worden en een 10-tal nieuwe permanente directe jobs voor de uitbating van deze installatie. De indienstneming en eerste productie worden verwacht in de loop van 2022.

2. Steelanol

Via de Steelanol-installatie zullen we een deel van de koolstofhoudende gassen van onze hoogovens omvormen tot bio-ethanol die kan worden gebruikt als brandstof voor transport of voor de productie van kunststoffen. Dit is de eerste industriële installatie in zijn soort in Europa, goed voor een jaarlijkse productie van 80 miljoen liter bio-ethanol.

De technologie in het gasconversieproces is ontwikkeld door het bedrijf LanzaTech, gevestigd in Chicago, en ArcelorMittal is er een langdurig partnerschap mee aangegaan. Deze technologie, onder licentie van LanzaTech, maakt gebruik van microben die zich voeden met koolstofmonoxide om bio-ethanol te produceren.

Voor de bouw van de nieuwe installatie, zullen er tot 500 externe jobs gecreëerd worden en een 30-tal nieuwe permanente directe jobs voor de uitbating van deze installatie. De indienstneming en eerste productie worden verwacht in de loop van 2022.

De toepassing van dit microbiële gasconversiesysteem betekent een belangrijke stap voorwaarts in de mogelijkheden van ArcelorMittal voor het opvangen en opslaan van koolstofdioxide (CCS of carbon capture and storage), en voor het opvangen en het gebruiken van koolstof (CCU of carbon capture and utilization). Het versterkt ook de rol van staal in de circulaire economie. De langetermijnambitie van ArcelorMittal bestaat erin om een afvalvrij bedrijf te worden door deze innovaties verder op te schalen, waarbij alle materialen die gebruikt worden of ontstaan tijdens de productie van staal worden gerecupereerd, behandeld en hergebruikt in de productieketen of als grondstof dienen voor andere sectoren. Hierbij willen we ons niet beperken tot ons eigen afval, maar kunnen we ook een rol spelen bij het verwerken van afval uit andere sectoren.

Geert Bourgeois (minister-president van de Vlaamse Regering): “Deze investeringen bewijzen dat het mogelijk is om in de zware industrie innovatieve en duurzame projecten te verkrijgen met positieve gevolgen voor de CO2-uitstoot, en tegelijk bijkomende jobs te creëren. Om het staal van de toekomst te kunnen produceren en de bedrijven bij ons te houden moeten we de leiding nemen in productie-innovatie en samenwerking tussen de publieke en private sector.”

Manfred Van Vlierberghe (CEO ArcelorMittal Belgium): “We willen uitgroeien tot het duurzame staalbedrijf van de toekomst via nieuwe baanbrekende technologieën zoals Torero en Steelanol. Ze dragen bij tot het versterken van onze wereldwijde koppositie op het vlak van CO2– en energie-efficiëntie in de staalsector.”

Carl De Maré (ArcelorMittal Group CTO – Head of Technology Strategy): “Met Torero en Steelanol zetten we in op innovaties die op grote schaal het verbranden van afval kunnen vermijden en die deze stromen omvormen tot hoogwaardige chemische producten.”  

ArcelorMittal werkt samen met gespecialiseerde partners om deze technologie samen uit te rollen. Financiering werd verkregen via verschillende bronnen, met inbegrip van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, om verder onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en het project op te schalen. De Vlaamse regering kende ook strategische ecologische steun toe via VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Contactpersoon:

ArcelorMittal Belgium
Jan Cornelis
jan.cornelis@arcelormittal.com
Tel.: +32 (0)9 347 35 72 / +32 (0)499 599 394