ArcelorMittal en Dow Benelux starten proeven met CO2- en CO-afscheiding uit staalgas

ArcelorMittal en Dow Benelux starten proeven met een nieuwe pilotinstallatie op de bedrijfsterreinen van ArcelorMittal in Gent die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor Carbon Capture and Storage (CCS of opslag) of Carbon Capture and Utilization (CCU of utilisatie) en de CO kan door Dow en ArcelorMittal worden omgezet tot waardevolle producten.

Carbon2Value – Pilotinstallatie

Het project is bedoeld om technologie die reeds in het laboratorium is bewezen, te valideren in een industriële omgeving. Enkele jaren geleden namen ArcelorMittal Gent (BE) en Dow Benelux BV (NL) het initiatief om met een consortium te werken aan nieuwe CO2-reductiemethoden. De andere partners in dit door INTERREG2ZEEËN financieel ondersteunde project zijn LanzaTech (UK), de Universiteit van Lille (FR), het Instituut voor Duurzame Procestechnology, ISPT (NL) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen (BE).

De partners hebben de pilotinstallatie laten ontwerpen en bouwen door Petrogas BV uit Eindhoven (NL). Naast het afscheiden van CO2 uit de industriële gassen is de verwachting dat de installatie ook andere elementen uit de procesgassen kan verwijderen. Dit maakt valorisatie van dit gas als grondstof voor de chemische industrie mogelijk. Het behandelde CO-rijke gas zal binnen dit project worden gebruikt door ArcelorMittal in partnerschap met LanzaTech, om bio-ethanol te maken, en door Dow, om koolwaterstoffen te maken. Het consortium is ook met andere geïnteresseerde partijen in gesprek over verdere samenwerking. In de toekomst zullen op locatie nog diverse kleine installaties worden nageschakeld om deze opties in praktijk te testen.

De resultaten van de proeven zullen worden gebruikt om de technische en economische haalbaarheid van het CO2-besparende concept in kaart te brengen. De regionale en maatschappelijke kansen zullen door POM Oost-Vlaanderen worden geëvalueerd. Het project loopt nog tot eind 2020. De resultaten zullen worden gepubliceerd en gepresenteerd op het Carbon2Value- eindsymposium.

Na levering in 2018 is de pilotinstallatie voor de scheiding van CO en CO2 gekeurd en uitvoerig getest. Deze fase is nu afgerond, zodat het daadwerkelijke proevenprogramma kan beginnen.

Anton van Beek, President en Chairman of the Board van Dow Chemicals Benelux: “De wereld staat voor grote uitdagingen om de klimaatverandering te beheersen. Het gezamenlijke doel is het significant verminderen van de CO2-uitstoot om zo de verdere opwarming van de aarde te voorkomen. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen in transportsector, de bebouwde omgeving en in de industrie. Daarnaast is CO2 vaak een bijproduct van industriële productieprocessen. Met deze pilot verwachten wij een belangrijke doorbraak te realiseren in de verdere reductie van onze CO2-uitstoot.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium is wereldleider in CO2– en energie-efficiëntie in de staalsector. Dit project maakt deel uit van ons actieplan om onze koppositie verder te versterken.”

Philippe Muyters, Vlaams minister van Innovatie: “Innovatie is dé sleutel in het aanpakken van de klimaatproblematiek. We gaan de problemen dan ook niet oplossen door ondernemerschap kapot te belasten. ArcelorMittal toont vandaag nog maar eens aan dat onze bedrijven – die in Vlaanderen vandaag in verschillende sectoren reeds bij de efficiëntste van de wereld zijn – net een onderdeel van de oplossing zijn. Daar zetten we met Vlaanderen volop onze schouders onder.”

Dit project is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van het Interreg 2 Zeeën-programma (project 2S01-094-CARBON2VALUE), na positief advies en steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

ArcelorMittal Belgium
Jan Cornelis
jan.cornelis@arcelormittal.com
Tel.: +32 (0)9 347 35 72 / +32 (0)499 599 394

en/of:

Dow Benelux Public Affairs
beneluxinfo@dow.com
Tel.: +31 115 672700