Hercertificeringsaudit Responisble Steel

In 2021 werd ArcelorMittal Belgium voor de eerste keer gecertificeerd met het label Responsible Steel.

Het label Responsible Steel certificeert dat een staalbedrijf voldoet aan normen en praktijken rond duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemerschap. Deze normen en praktijken hebben betrekking op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, zoals milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, transparantie in de toeleveringsketen, enzovoort. Het label geeft aan dat we ons als staalbedrijf inzetten voor duurzaamheid en ethische praktijken in onze activiteiten. Het is tevens een signaal naar al onze belanghebbenden dat we ons bewust zijn van onze impact op mens en milieu en actief handelen naar verbetering op deze gebieden.

De certificering van 2021 loopt dit jaar af en dus bevinden we ons vandaag in een hercertificeringsfase waarbij de auditor verschillende elementen aftoetst met onze activiteiten. Alle belanghebbenden en dus ook de buren of omwonenden van ArcelorMittal Belgium krijgen de kans om hun stem te laten horen aan de auditor.

Wenst u dit ook te doen?
Dit kan nog tot 30 mei door te mailen naar de auditor pascal.thomas@afnor.org