Duurzaamheidsrapport 2019

Het nieuwe duurzaamheidsrapport van ArcelorMittal Belgium is uit!

In dit digitale rapport bieden we een terugblik op onze ArcelorMittal Belgium-activiteiten van 2019. Ondanks de moeilijke economische context lanceerden we in 2019 heel wat initiatieven in het teken van energie en milieu, onze belangrijkste strategische as.

De verschillende realisaties worden besproken in onze ‘10 uitdagingen van duurzaamheid’ die als rode draad doorheen het rapport lopen. Ook onze 3 kernboodschappen op het vlak van energie en milieu staan centraal:

  1. Staal is en blijft het duurzame basismateriaal bij uitstek voor onze welvaart. Het is eindeloos recycleerbaar, en dit zonder kwaliteitsverlies.
  2. ArcelorMittal Belgium is een derde groener dan het wereldgemiddelde. We voeren het klimaatakkoord van Parijs uit en hebben de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050.
  3. We willen de circulaire staalfabriek van de toekomst worden. We zullen daartoe afval van de maatschappij en bijproducten van andere bedrijven verwerken als grondstof. We zullen ook brandstof aan de maatschappij leveren ter vervanging van aardolie.

Veel leesplezier!