Eerste proef ter wereld van nieuwe technologie voor recyclage van CO2-uitstoot afkomstig van staalproductie start op de site in Gent

ArcelorMittal en Mitsubishi Heavy Industries werken samen met klimaattechnologiebedrijf D-CRBN om een nieuwe technologie te testen die koolstofdioxide (CO2) opgevangen in de ArcelorMittal-vestiging in Gent, omzet in koolstofmonoxide die in de staal- en chemische productie gebruikt kan worden.

Dit is de eerste industriële test van de plasmatechnologie van D-CRBN, ArcelorMittal Gent testte daarmee als eerste staalbedrijf ter wereld dit proces, ontwikkeld om de CO2-uitstoot te verminderen.
Deze nieuwe proef is een uitbreiding van het meerjarige pilootproject voor koolstofafvang dat nu op de site loopt om de haalbaarheid van de grootschalige inzet van koolstofafvangtechnologie (Advanced KM CDR Process™) van MHI te testen.

D-CRBN, een Antwerps bedrijf, heeft een technologie ontwikkeld die plasma gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolstofmonoxide. Met behulp van hernieuwbare elektriciteit wordt
het plasma gebruikt om de koolstof-zuurstofbinding te verbreken, waardoor CO2 wordt omgezet in koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide kan gebruikt worden als reductiemiddel in het staalproductieproces – als vervanging van een deel van de cokes of metallurgische kool die in de hoogoven wordt gebruikt – of als basis ingrediënt in de Steelanol-installatie in Gent, voor de productie van chemische bouwstenen of alternatieve brandstof.
Het D-CRBN-proces vereist zeer zuiver CO2, wat kan geleverd worden door de koolstof-afvangeenheid van MHI, die momenteel gebruikt wordt voor het opvangen van restgassen van de hoogovens en de opwarmoven van de warmwalserij in Gent.

Op 1 juli werd een pijpleiding aangesloten tussen de CO2-afvangeenheid van MHI en de eenheid van D-CRBN om de haalbaarheid te testen van het gebruik van CO2, opgevangen door de MHI-technologie, als grondstof voor D-CRBN. Dit industriële pilootproject is een belangrijke fase in het testen van de D-CRBN technologie, om ervoor te zorgen dat onzuiverheden die gepaard gaan met de CO2 geproduceerd tijdens de staalproductie, geen schadelijk effect hebben op het proces en het geproduceerde gas.

ArcelorMittal zet in op een aantal trajecten om haar klimaatdoelstellingen te halen, waaronder een vermindering van de CO2-uitstoot van ArcelorMittal Europa met 35% tegen 2030. Eén van deze trajecten is Smart Carbon staalproductie, waarbij gebruik wordt gemaakt van circulaire koolstof in de hoogoven, koolstofafvang en -opslag (CCS) of -gebruik (CCU).

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal België, verklaarde: “We zijn trots om deel te nemen aan deze unieke proef voor het afvangen en gebruiken van CO2 in Gent, dit maakt deel uit van onze strategie om het Smart Carbon-traject in ArcelorMittal Belgium te ontwikkelen. Ons engineeringteam heeft samen met onze partners hard gewerkt om dit stadium te bereiken – en we zijn blij dat onze nieuwe partner, D-CRBN, deze nieuwe CCU-technologie hier in België heeft gecreëerd.

Gill Scheltjens, CEO van D-CRBN, zei: “D-CRBN is verheugd om samen te werken met ArcelorMittal en Mitsubishi Heavy Industries aan dit innovatieve pilootproject Carbon Capture & Utilization (CCU). Het elektrificeren van de staalproductie is een uitdaging, maar het proces van D-CRBN, dat CO2-uitstoot recycleert tot CO, biedt een kosteneffectieve en schaalbare oplossing. Onze technologie kan bestaande hoogovens elektrificeren en koolstofvrij maken en hun steenkoolverbruik aanzienlijk verminderen. Het terug omzetten van CO2 in CO voor de staalproductie zal de behoefte aan groene waterstof in de toekomst beperken en de kosten van emissievrije producten verlagen. Daarnaast kan een deel van de geproduceerde CO2 als grondstof aan naburige chemische bedrijven worden geleverd.

Tatsuto Nagayasu, Senior Vice President (CCUS) van GX (Green Transformation) Solutions van MHI, zei: “CCUS zal een cruciale rol spelen bij het koolstofvrij maken van bestaande activa in de staalindustrie. Onze samenwerking met ArcelorMittal en D-CRBN in België biedt de industrie nog een extra instrument om haar ecologische voetafdruk te verkleinen: door emissies op te vangen, deze om te zetten in een waardevolle grondstof en deze opnieuw in het proces te injecteren. Dit initiatief toont ons engagement voor duurzame praktijken en innovatieve oplossingen voor een groenere toekomst.

ArcelorMittal, MHI, BHP en Mitsubishi Development Pty Ltd maakten in mei 2024 bekend dat ze met succes waren begonnen aan de exploitatie van een piloot-installatie voor het afvangen van koolstof uit het restgas van de hoogovens bij ArcelorMittal Gent in België. In oktober 2022 kondigden de vier partijen hun samenwerking aan voor een meerjarige proefperiode met de koolstofafvangtechnologie van MHI Advanced KM CDR ProcessTM) op meerdere CO2-emissiepunten, te beginnen bij de staalproducent in Gent.