Persbericht
Luxemburg/Brussel/Londen 18 mei 2020

EU steunt ArcelorMittal met EUR 75m EIB-lening voor baanbrekende technologie om emissies te verlagen.

  • Lening van EUR 75 m voor twee projecten (‘Steelanol’ and ‘Torero’), samen EUR 215m waard, die in hun eerste fase tot 350.000 ton aan CO2-uitstoot[i] per jaar kunnen besparen.
  • CO2-verlaging gelijk aan de uitstoot van broeikasgassen van een kwart miljoen personenauto’s die een jaar lang rijden.[ii]
  • EIB-investering gesteund door InnovFin Energy Demonstration Projects en mede-gefinancierd onder Horizon 2020 en het NER 300 financieringsprogramma van de Europese Commissie.

De Europese Investeringsbank Bank (EIB) heeft, met steun van de Europese Commissie, een lening van EUR 75 miljoen verleend aan ArcelorMittal[iii] voor de bouw van twee baanbrekende projecten bij ArcelorMittal in Gent. De projecten zullen aldaar de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen door afval en bijproducten om te zetten in waardevolle nieuwe producten, waarmee wordt geholpen koolstofarme staalfabricagetechnologieën te ontwikkelen, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de EU.

 De twee projecten in detail:

  • Steelanol is een EUR 165m kostende demonstratiefabriek op industriële schaal die afvalgassen van de hoogovens zal opvangen[iv] en ze biologisch om te zetten in ethanol uit gerecyclede koolstof, het eerste commerciële product van de ArcelorMittal’s Carbalyst®-lijn van gerecyclede koolstofchemicaliën. De daarmee geproduceerde ethanol kan vermengd worden voor gebruik als vloeibare brandstof. De technologie is ontwikkeld door LanzaTech, waarmee ArcelorMittal een langetermijnsamenwerking is aangegaan, samen met Primetals and E4tech.

Eenmaal voltooid zal de fabriek naar verwachting per jaar tot 80 miljoen liter ethanol uit gerecyclede koolstof produceren. De nieuwe installatie zal over de komende twee jaar tot 500 banen creëren in de bouw en zo’n 20 tot 30 nieuwe permanente jobs. Het project zal naar verwachting in 2022 klaar zijn.

  • Torero is een EUR 50m kostende, grootschalige demonstratiefabriek om afvalhout in bio-kool om te zetten, ter vervanging van een deel van de fossiele steenkool die in hoogovens gebruikt wordt.

In de eerste fase zal de Torero-fabriek jaarlijks tot 60.000 ton afvalhout om kunnen zetten in ongeveer 40.000 ton bio-kolen. Dit volume zal in de tweede fase, na de start van de Torero reactor, worden verdubbeld. De nieuwe installatie is goed voor zo’n 70 externe banen en zal ongeveer tien nieuwe permanente werkplekken creëren voor de bediening van de installatie. De fabriek, die wordt ontwikkeld in samenwerking met Torr-Coal, Renewi, het Joanneum Research Centre, de Universiteit van Graz University en de Chalmers Technical University, is naar verwachting eind 2022 operationeel.

EIB Vice-President Ambroise Fayolle stelde: “Zelfs in de huidige situatie houdt Europa vast aan haar ambitieuze klimaatdoeleinden en de EIB, als klimaatbank van de EU, zal daarbij een sleutelrol spelen. Met name in de staalindustrie betekent dit dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om machines en processen aan te drijven die essentieel zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Dankzij de sterke samenwerking met de Europese Commissie is de EIB verheugd de Steelanol en Torero projecten te kunnen ondersteunen bij hun inspanningen om te werken aan klimaatvriendelijkere en concurrerende processen.”

Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs ene jeugd, zei:“Deze door de EU gesteunde lening zal laten zien dat Europese staalproductie concurrerend kan blijven terwijl ze ook haar CO2-uitstoot vermindert en ons zo helpt om onze klimaatdoelstellingen te halen. Sterker nog, als we investeren in Europees onderzoek, onderwijs en innovatie tonen we leiderschap dat deze industrieën en de mensen en gemeenschappen die ze ondersteunen voor toekomstige generaties kan beschermen en versterken.”

Geert Van Poelvoorde, CEO van ArcelorMittal Europe – Flat Products: “Tot op heden hebben we meer dan EUR 250 miljoen vastgelegd voor het ontwikkelen en testen van technologie die de staalproductie koolstofneutraal zal maken, door gebruik te maken van onze R&D-faciliteiten over de hele wereld. Deze twee projecten zijn onze eerste grootschalige implementaties van nieuwe baanbrekende oplossingen, als onderdeel van ons streven om de koolstofemissies te verminderen en de staalproductie te transformeren. Met de steun van de EIB en de Europese Commissie kunnen we technologieën opschalen en van staalproductie een koolstof-neutraal proces maken, en zo een belangrijke rol spelen om Europa te helpen bij het verwezenlijken van de groene ambities.”

Jennifer Holmgren, CEO van LanzaTech: “De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank blijven een sleutelrol spelen in het faciliteren van een nieuwe koolstofeconomie voor Europa door innovatieve projecten te ondersteunen. Chemicaliën en vloeibare brandstoffen, met name in de luchtvaartsector, hebben nog steeds behoefte aan een koolstofbron, terwijl het opwekken van elektriciteit volledig koolstofvrij kan en moet worden gemaakt. Koolstofrecycling geeft ons de keuze waar de koolstof in onze producten vandaan komt: nieuwe fossiele of hergebruikte koolstofemissies. Ons baanbrekende partnerschap met ArcelorMittal benadrukt hun voortdurende leiderschap in het helpen creëren van een koolstofarme economie in Europa.”

ArcelorMittal Europe heeft zich ertoe verbonden de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen, met de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, in overeenstemming met de Green Deal van de EU en het Klimaatverdrag van Parijs.


Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor lange-termijnkredietverstrekking van de Europese Unie en is direct eigendom van alle lidstaten. Het maakt langlopend krediet beschikbaar ter ondersteuning van EU beleidsdoeleinden. In 2019 investeerde de EIB meer dan 1.73 miljard euro in Belgische projecten ter ondersteuning van KMO’s, water- en stedelijke vernieuwingsprojecten, gezondheidszorg en infrastructuur.

InnovFin Energy Demonstration Projects (InnovFin EDP) is een financieringsinstrument voor durfkapitaal dat is ontworpen ter ondersteuning van de demonstratie van innovatieve schone-energieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie, energieopslag, slimme energiesystemen en het opvangen, gebruiken en opslaan van koolstof. Het doel is om de kloof tussen demonstratie en commercialisering te overbruggen en zo bij te dragen aan de implementatie van de volgende generatie innovatieve koolstofarme energietechnologieën. Gezien het hoge risico dat ermee gemoeid is, worden deze EIB-leningen gegarandeerd door de Europese Commissie. InnovFin EDP wordt gefinancierd door Horizon 2020- en NER 300-fondsen.

ArcelorMittal is ‘s werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijf, actief in 60 landen en met primaire staalfabrieken in 18 landen. In 2019 had ArcelorMittal een omzet van 70,6 miljard USD en een ruwstaalproductie van 89,8 miljoen ton, terwijl de ijzerertsproductie 57,1 miljoen ton bereikte. Ons doel is om te helpen een betere wereld te bouwen met slimmere staalsoorten. Staalsoorten die zijn gemaakt met innovatieve processen die minder energie verbruiken, aanzienlijk minder koolstof uitstoten en de kosten verlagen. Staalsoorten die schoner, sterker en herbruikbaar zijn. Staalsoorten voor elektrische voertuigen en infrastructuur voor hernieuwbare energie die samenlevingen ondersteunen tijdens hun transformatie door deze eeuw. Met staal als kern, onze inventieve mensen en een ondernemende cultuur in hart en nieren, zullen we de wereld ondersteunen bij het maken van die verandering. Dit is wat wij denken dat nodig is om het staalbedrijf van de toekomst te zijn. ArcelorMittal is genoteerd aan de beurzen van New York (MT), Amsterdam (MT), Parijs (MT), Luxemburg (MT) en aan de Spaanse beurzen van Barcelona, ​​Bilbao, Madrid en Valencia (MTS). Ga voor meer informatie over ArcelorMittal naar:http://corporate.arcelormittal.com/

De Steelanol and Torero projecten hebben financiering ontvangen van het “Horizon 2020 Research and Innovation” programma van de Europese Unie onder de subsidieovereenkomstnummers 656437 en 745810, ter waarde van respectievelijk EUR 10 and 12 miljoen.

Perscontacten:
EIB: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org
European Commission: Nuno Quental, +32 472 432 514, nuno.quental@ec.europa.eu
ArcelorMittal Group: Sophie Evans, T +44 20 3214 2882 | M +44 7825 595 849, Sophie.Evans@arcelormittal.com


[i] Zowel door recycling als door verwijdering van CO2. Het ‘Torero’ -deel van het project, zoals oorspronkelijk beoordeeld door de EIB, zal naar verwachting ongeveer 150.000 ton CO2 per jaar besparen. De toevoeging van het Steelanol-deel zal dit cijfer naar verwachting op 350.000 ton CO2 brengen.
[ii] CO2-reductie equivalent aan geschatte CO2-uitstoot van 250.000 gemiddelde personenauto’s die onder normale omstandigheden een jaar rijden. De gemiddelde auto met verbrandingsmotor stoot jaarlijks tussen de 1 en 1,5 ton CO2 uit. 350.000 gedeeld door 1,25 geeft ca. 250.000 auto’s. De Internationale Raad voor schoon vervoer, ‘European Vehicle Market Statistics – Pocketbook 2018-2019; Houd er rekening mee dat, zonder beperkend te zijn, weersomstandigheden, rijvaardigheid, automodel, autospecificaties, bandenspecificaties, brandstoftype, brandstofspecificaties enz. de CO2-uitstoot kunnen beïnvloeden.
[iii] De lener van de EIB-faciliteit is C-shift, een volledige dochteronderneming van ArcelorMittal Belgium, op haar beurt een volledige dochteronderneming van de ArcelorMittal Groep.
[iv] De afvalgassen die vrijkomen bij de productie van ijzer en staal bestaan ​​uit dezelfde moleculaire bouwstenen – koolstof en waterstof – die worden gebruikt om het brede scala aan chemische producten te produceren die onze samenleving nodig heeft. Tegenwoordig wordt het meeste rookgas verbrand, wat resulteert in CO2-uitstoot.