24/3/2020

Brief van Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

Beste collega,
Beste lezer,

Vooreerst wil ik ieder van jullie die persoonlijk of via een gezinslid, familie of vrienden door het Coronavirus getroffen wordt, namens onze hele ArcelorMittal Belgium-cluster, een hart onder de riem steken en wens ik iedereen een spoedig herstel toe. Alle leidinggevenden van ons clusterteam nemen geregeld contact op met hun medewerkers die ziek zijn, om goed op de hoogte te blijven van de evolutie van hun gezondheidstoestand.

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om het medisch personeel in heel België te bedanken dat fantastisch werk verricht in deze bijzonder moeilijke omstandigheden.

De aanpak van ArcelorMittal Belgium is gebaseerd op de volgende 4 prioriteiten:

1. de gezondheid van onze collega’s
2. het niet verder verspreiden van het virus in ons bedrijf en in de maatschappij
3. de veiligheid van onze collega’s en de installaties
4. onze maatschappelijke rol als producent van basismateriaal

Ik wens iedereen binnen ons ArcelorMittal Belgium-team te bedanken voor de vele inspanningen die worden geleverd om onze onderneming te ondersteunen in deze onzekere tijden. Een grote dank ook aan de collega’s die momenteel aanwezig zijn op onze sites om de productie en het onderhoud van onze installaties te verzekeren zodat we onze maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen.

Natuurlijk moet dit werk blijven voldoen aan onze grootste zorg: de gezondheid en veiligheid van ieder! We hebben strikte maatregelen op het gebied van hygiëne en sociale afstand genomen. Laat ons hiervoor bij de uitvoering van elke taak alle tijd nemen. Dit is belangrijk om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Onze staalindustrie is een essentiële sector, die een belangrijke rol in onze maatschappij vervult als producent van een basismateriaal dat van levensbelang kan zijn. Staal is onder meer nodig voor de bouw van ziekenhuizen, laboratoria, supermarkten en voorzieningen die nodig zijn om onze maatschappij goed te laten functioneren. In de huidige omstandigheden krijgt het werk in onze productielijnen een nog grotere betekenis en ben ik meer dan ooit trots op wat ons teams in deze moeilijke periode weten te presteren.

Gezien de recente ontwikkelingen, onderzoeken we om hoogoven B op een gecontroleerde manier vervroegd stil te leggen, in vergelijking met het oorspronkelijke plan van de hoogovenherstelling.  De timing van de herstelling van deze hoogoven zal aangepast worden, rekening houdend met de Coronacrisis.  De benuttingsgraad van onze afwerkingslijnen zal afhangen van de evolutie van de marktvraag en van de mogelijkheid om te blijven produceren en verzenden.

We reageren snel om de Coronacrisis zoveel mogelijk in te dijken en rekenen hierbij op de steun van jullie allen. 
Ik ben ervan overtuigd dat we samen deze moeilijke tijden zullen overwinnen.


Manfred Van Vlierberghe
#SamenTegenCorona