18 augustus 2022 – Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zijn een haalbaarheidsstudie gestart voor het project Ghent Carbon Hub, een opslag- en vloeibaarmakingshub voor CO2 met open toegang in het Gentse deel van North Sea Port.

Naast het gebruik van koolstofneutrale energie is de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 (CCUS – carbon capture, utilisation and storage) essentieel voor CO2-intensieve industrieën om netto nul uitstoot te bereiken, vooral in moeilijk te decarboniseren sectoren met processen die CO2 produceren.

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port zetten de schouders onder een sleutelinfrastructuur voor de CCUS-keten. Ghent Carbon Hub is opgezet als hub met open toegang om afgevangen CO2 van de industrie te vervoeren en vloeibaar te maken, bufferopslag te bieden en schepen te laden met vloeibare CO2 voor permanente opslag verderop. De haalbaarheidsstudie is nu gestart en het doel is om de hub in 2027 in gebruik te nemen. Ghent Carbon Hub zal de capaciteit hebben om per jaar 6 miljoen ton CO2 te verwerken, wat overeenkomt met ongeveer 15% van de industriële CO2-uitstoot in België.

Fluxys brengt in het project zijn ruime ervaring met terminallingactiviteiten mee en is tegelijk in België een CO2-vervoersbackbone met open toegang aan het ontwikkelen. Ghent Carbon Hub wordt aangesloten op de CO2-backbone van Fluxys en op die manier kunnen CO2-uitstoters in het North Sea Port-gebied en andere industriële clusters hun afgevangen CO2 naar de hub of naar hergebruikslocaties vervoeren. 

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “We zijn opgetogen om dit CO2-infrastructuurproject te lanceren met ArcelorMittal Belgium en North Sea Port. Samen met onze partners hebben we een solide en complementaire kennis en expertise om betrouwbare en efficiënte decarboniseringsoplossingen te bieden die essentieel zijn om de klimaatdoelstellingen te halen en de economie op lange termijn te bestendigen. Ghent Carbon Hub maakt integraal deel uit van de globale CO2-Infrastructuuraanpak van Fluxys die de industrie in North Sea Port en de bredere regio de opportuniteit biedt hun afgevangen CO2 te vervoeren via onze backbone.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor duurzaamheid en de circulaire economie. We streven ernaar om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 35% te verminderen in vergelijking met 2018 en om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Door de combinatie van een installatie voor direct-gereduceerd ijzer (DRI) en een duurzame, geavanceerde hoogoven kunnen unieke synergieën worden gecreëerd in de roadmap van ArcelorMittal Belgium naar klimaatneutrale staalproductie. We richten ons tegelijk op andere decarboniseringsinitiatieven zoals CCS (Carbon Capture and Storage), waarbij we CO2 afvangen en vervoeren naar een CO2-hub in North Sea Port voor opslag. We kunnen onze milieu-impact sneller verminderen dankzij projecten zoals Ghent Carbon Hub die de samenwerking en innovatie vertegenwoordigen die we nodig hebben om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen waar te maken.”

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “North Sea Port heeft de ambitie om de CO2-uitstoot te halveren tegen 2030 en een koolstofneutrale haven te zijn tegen 2050. De totale CO2-uitstoot in de haven bedraagt 21,5 miljoen ton. Als eerste stap moet CO2-afvang en -opslag (CCS) worden verhoogd. Technologische ontwikkelingen zullen de sleutel zijn tot CO2-hergebruik (CCU – Carbon Capture and Utilisation) mettertijd. CO2-afvang en -opslag is een noodzakelijke tussenstap voor grootschalig hergebruik. Daarom zet North Sea Port zich volledig in om dit CO2-infrastructuurproject te bevorderen en waar te maken.”