Beleid Innovatie en Klantgerichtheid van ArcelorMittal Belgium

Beleid Innovatie en Klantgerichtheid van ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium ontwikkelt en produceert vlakstaal in diverse kwaliteiten, al dan niet bekleed, en dit voor tal van klanten en toepassingen zowel binnen als buiten Europa. Dit gebeurt met aandacht voor alle kwaliteitsaspecten tijdens het volledige proces, om kwaliteitsvolle en duurzame eindproducten te kunnen aanbieden.

ArcelorMittal Belgium wil op het vlak van productontwikkeling en kwaliteit toonaangevend zijn in de industriële wereld, we willen staal duurzamer en competitiever maken. Volgende activiteiten maken het mogelijk om onze doelstellingen op het vlak van kwaliteit te realiseren:

  1. Om te garanderen dat we voldoen aan de huidige en toekomstige noden van onze klanten en om ons te differentiëren van onze concurrenten, verbeteren we de bestaande producten en ontwikkelen we continu nieuwe producten en productiemethodes. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de R&D-organisatie en de Commerciële organisatie van de ArcelorMittal-Groep.
  2. We zetten in op baanbrekende technologieën en producten die de strategieën van onze klanten ondersteunen en aan hun snel wijzigende noden voldoen.
  3. De ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten gebeurt volgens een gestructureerd proces met de nodige aandacht voor de analyse van eventuele risico’s die hiermee gepaard gaan en met de nodige aandacht voor een snelle doorlooptijd van dit proces. We streven naar de ontwikkeling en vervaardiging van producten met goede eigenschappen op het gebied van milieu, energieefficiëntie en circulariteit tijdens de volledige levenscyclus en dit in nauwe samenwerking met de klanten en leveranciers.
  4. Bij de ontwikkeling en realisatie van producten houden we rekening met specifieke eisen en noden van de klant, zoals de ‘special characteristics’ die de klant definieert.
  5. We handelen preventief om kwaliteitsincidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Alle risico’s die kunnen leiden tot niet-kwaliteit worden geïdentificeerd, geëvalueerd en waar mogelijk beperkt door het nemen van maatregelen. De proces-FMEA en de ‘quality referential’ zijn hiervoor onze belangrijkste tools.
  6. Er wordt onmiddellijk gereageerd op incidenten met betrekking tot producten die niet voldoen aan de eisen van de klant, dit om het betrokken productvolume tot een minimum te beperken.
  7. Non-conformiteiten, kwaliteitsincidenten en productieverliezen worden grondig geanalyseerd en de grondoorzaken worden aangepakt door de nodige actieplannen te definiëren en uit te voeren (PDCA). De nodige opleidingen voor de hiervoor toe te passen methodieken (bv. SORA, Quick Kaizen…) worden voorzien.
  8. Onze productieprocessen worden voortdurend verbeterd om kostenefficiënt duurzame producten te vervaardigen en non-conformiteiten te vermijden.
  9. Het management voorziet de middelen die nodig zijn om de vooropgestelde doelstellingen op het vlak van kwaliteit en productontwikkeling te bereiken. Er wordt onder meer geïnvesteerd in ondersteunende tools om de kwaliteit te bewaken zoals automatische inspectiesystemen en in accurate en state-of-the-artmeetmiddelen voor procesen productkarakteristieken.
  10. We bevorderen een kwaliteitsbewuste houding in de volledige organisatie. We zorgen ervoor dat we steeds over de nodige informatie beschikken om onze operationele doelstellingen te halen.

Download hier de beleidsnota Innovatie en Klantgerichtheid: icoon PDF