Duurzaamheidsbeleid ArcelorMittal Belgium

Duurzaamheidsbeleid ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium met sites te Gent, Luik, Geel en Genk, streeft leiderschap na bij de productie van innovatieve en hoogkwalitatieve vlakke staalproducten in duurzaam ondernemerschap. Het duurzaamheidsbeleid van ArcelorMittal Belgium ondersteunt de ambities van de ArcelorMittal-Groep.

Het doel van ons duurzaamheidsbeleid is om een managementsysteem aan te sturen dat zorgt voor continue verbetering in de strategische domeinen Milieu en Energie, HR en Digitalisatie, en Innovatie en Klantgerichtheid.

Deze drie strategische domeinen zijn gestoeld op een doorgedreven Gezondheids- en Veiligheidscultuur. Gezondheid en Veiligheid op de werkplek vormt onze basiswaarde en allerhoogste prioriteit: gezondheid en veiligheid voor al onze medewerkers, zonder onderscheid te maken tussen eigen personeel of medewerkers van contractanten. Onze 10 gouden regels spelen een centrale rol om de doelstellingen van onze ‘Journey to Zero’ (weg naar nul ongevallen) te bereiken. Daarnaast investeren we ook in de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers.

Bij de implementatie van onze strategie en operationele doelstellingen steunen wij op de samenwerking met de klanten, omwonenden, industriële partners en leveranciers, academische wereld, R&D-centra, politieke en andere maatschappelijke belanghebbenden. Maximaal rekening houden met de verwachtingen van al onze belanghebbenden, maakt deel uit van onze ‘license to operate’.

Onze bedrijfswaarden (respect, openheid, samenwerking en subsidiariteit) vormen de rode draad voor het verruimen en versterken van onze strategische domeinen.

Milieu en Energie

ArcelorMittal Belgium wil een voortrekkersrol opnemen op het vlak van milieu en energie-efficiëntie. We zijn bijzonder goed geplaatst om die uitdaging waar te maken, precies omdat we een volledig geïntegreerde cluster zijn met een naadloze overgang tussen verschillende productieafdelingen.

Staal is het meest duurzame en milieuvriendelijke materiaal om onze welvaart op aarde te creëren en te onderhouden. Staal is immers 100% recycleerbaar, dit zonder verlies van kwaliteit. Naast dit duurzame aspect van staal, hechten we ook veel belang aan een duurzame manier van staal produceren.

ArcelorMittal Belgium engageert zich om de Green Deal van Europa na te komen. We beogen een CO2-reductie tegen 2030 van 55% t.o.v. 1990. Als groep wil ArcelorMittal klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Ons staalbedrijf bevindt zich in het hart van de circulaire economie en heeft een stappenplan om koolstofneutraal te worden en om afval uit de maatschappij te verwerken. We vervangen fossiele koolstof door groene en circulaire koolstof en door groene en circulaire waterstof. We doen dit stap voor stap op een ecologisch en economisch verantwoorde manier. We zetten ons in voor het gebruik van circulaire afvalstromen (gebruik van schroot, gebruik van houtafval uit containerparken, gebruik van plasticafval en gebruik van onze eigen industriële gassen) en voor de bouw van installaties om koolstof te fixeren in nieuwe producten zoals duurzame ethanol en synthetische nafta.

HR en Digitalisatie

Onze medewerkers vormen onze grootste troef. Daarom zetten we sterk in op loopbaanontwikkeling waarbij we de nodige opleidingen aanbieden zodat onze medewerkers hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Medewerkers worden ook aangemoedigd om hun loopbaan zelf in handen te nemen en na te denken over hun toekomst waarbij we tal van mogelijkheden aanbieden voor
wie vooruit wil.

Er komen de volgende jaren heel wat thema’s op ons af zoals langer werken in een volcontinue omgeving, de invulling van knelpuntberoepen, de impact van de klimaatverandering op onze arbeidsomstandigheden, een ‘zenuwachtige’
arbeidsmarkt met nood aan steeds meer flexibiliteit. We willen een antwoord op deze uitdagingen bieden door flexibele HR-oplossingen te ontwikkelen op maat van de individuele noden van onze medewerkers en onze teams,
ondersteund door technologie.

Ons bedrijf wil diversiteit en inclusie omarmen. Wanneer je ideeën en talenten van medewerkers met verschillende profielen, achtergronden en ervaringen samenbrengt, krijg je een evenwichtiger besluitvorming en aanpak. Inclusie maakt ons dus creatiever, flexibeler en uiteindelijk sterker. Industrie 4.0 speelt een hoofdrol binnen onze ArcelorMittal Belgium-sites, waarbij het ons doel is om het ‘slimme staalbedrijf van de toekomst’ te worden. Als hoogtechnologisch en innoverende onderneming, zetten we de nieuwste technieken rond het vergaren, verwerken, visualiseren en analyseren van allerhande (proces)data dagdagelijks actief in.

Innovatie en Klantgerichtheid

ArcelorMittal Belgium is zich ervan bewust dat de klanten de reden van zijn bestaan uitmaken. De ambitie van ArcelorMittal Belgium bestaat erin uit te groeien tot de voorkeurleverancier van onze klanten op het vlak van productaanbod, service en kwaliteit.

Onze ambitie bestaat erin innovatieve producten met een hoge toegevoegde waarde te produceren die een duurzame levensstijl garanderen. We maken daarbij gebruik van technologisch geavanceerde processen die minder energie verbruiken en aanzienlijk minder koolstof uitstoten.

Ook onze klanten worden steeds meer klimaatbewust en vragen groen staal. ArcelorMittal Europa heeft hiervoor een concept ontwikkeld waarbij de CO2-reductie omgezet wordt in een equivalent volume aan groen staal (XCarbTM). Onze cluster wil hierin een voortrekkersrol opnemen en uitgroeien tot de cluster met de meeste tonnen groen staal.

Innovatie zit in het DNA van ArcelorMittal Belgium. We hebben alle troeven in huis om koploper te zijn op het vlak van innovatie: hooggekwalificeerde medewerkers, hoogtechnologische installaties en sterk geautomatiseerde processen. Daarnaast willen we samenwerken met verschillende strategische partners (bv. onderzoekscentra, onderwijswereld, andere bedrijven en sectoren) om koolstofneutraal staal te ontwikkelen.

Om onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en onze prestaties continu te blijven verbeteren, hanteren we de WCM-methodiek gecombineerd met managementsystemen die voldoen aan de normen ISO 45001, ISO 50001,ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949 en Responsible Steel.

In al onze bedrijfsprocessen worden volgende basisprincipes gehanteerd:

  • Alle non-conformiteiten en incidenten kunnen we voorkomen en moeten we uitsluiten.
  • We leven alle wettelijke en reglementaire vereisten na en voldoen aan of overstijgen de verwachtingen van belanghebbenden in onze bedrijfssector.
  • Meetbare doelstellingen voor de bedrijfsprocessen worden bepaald in nauw overleg tussen het management en de betrokken productie- en ondersteunende afdelingen. Het management volgt de resultaten van nabij op en stuurt de actieplannen bij waar nodig.
  • Communicatie, consultatie, betrokkenheid en opleiding van al onze medewerkers en de sociale partners zijn essentieel om onze doelstellingen te realiseren. We moedigen alle medewerkers aan om mee te zoeken naar verbeterpotentieel en om goede praktijken te delen.

Download hier de getekende beleidsnota: