ArcelorMittal Belgium hijst bioreactoren op zijn plaats in baanbrekende Steelanol-installatie voor koolstofneutrale staalproductie.

16 april 2021

ArcelorMittal Belgium heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de bouw van zijn baanbrekend Steelanol-project, met de aankomst en het hijsen van vier reusachtige bioreactoren in het Gentse staalbedrijf. De bioreactoren, die industriële gassen die vrijkomen tijdens het staalproductieproces zullen omzetten in duurzame ethanol, vormen het centrale element van de installatie, waardoor hun aankomst en hijsen het laatste grote onderdeel vormen van de Steelanol-bouwfase en het begin van de volgende fase om leidingen te installeren en de installaties aan te sluiten.

De vier bioreactoren werden in maart 2021 per schip geleverd. Het daaropvolgende transport naar de werf vereiste een goed gecoördineerde operatie in samenwerking met specialisten op het gebied van zwaar hijswerk. Na de zware hijswerkzaamheden van de afgelopen weken zijn alle vier de bioreactoren nu rechtop geplaatst.

De Steelanol-installatie van 165 miljoen euro, de eerste in haar soort in Europa, zal 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar produceren, wat overeenkomt met bijna de helft van de huidige jaarlijkse vraag in België in een markt voor hernieuwbare ethanol met een groot groeipotentieel. De duurzame ethanol die in de Steelanol-installatie wordt geproduceerd, kan worden gebruikt als brandstof voor transport of als bouwsteen voor de productie van chemicaliën.

Met de inbedrijfstelling en eerste productie die in 2022 wordt verwacht, betekent dit een belangrijke stap in de richting van het circulaire gebruik van koolstof en het einde van koolstof voor eenmalig gebruik, waarbij gassen niet langer als afval maar als grondstof worden beschouwd. Bovendien betekent het hergebruik van koolstof dat het ethanolproductieproces van Steelanol op geen enkele manier concurreert met voedselgewassen of grond voor voedselgewassen, zoals dat het geval is voor “traditionele” ethanol.

Het proces dat op deze site wordt toegepast, kan niet alleen gebruik maken van de industriële gassen van de huidige staalproductiemethoden, maar is volledig flexibel en kan zich aanpassen naarmate de industrie overschakelt op toekomstige staalproductietechnologieën met een grotere input van groene waterstof. Hierdoor kan de toepassing voor koolstofrecycling evolueren naarmate de beschikbare rest- en afvalstromen evolueren.

De technologie is ontwikkeld door LanzaTech, waarmee ArcelorMittal een langetermijnpartnerschap is aangegaan, samen met Primetals Technologies en E4tech.

Het proces in de bioreactoren

De omzetting van industrieel gas in duurzame ethanol vindt plaats in vier bioreactoren, die kunnen worden beschouwd als het hart van de installatie. Elke bioreactor bestaat uit een tank met vloeistof, voedingsstoffen en in de natuur voorkomende micro-organismen. Een belangrijk element van het proces, gecreëerd door LanzaTech, is om het gas goed in de vloeistof te mengen, zodat de micro-organismen de omzetting van het koolstofhoudende gas naar ethanol onder de meest efficiënte omstandigheden kunnen voltooien. Om maximale circulariteit na te streven, maakt een waterbehandelingsinstallatie het hergebruik van water, de terugwinning van waardevolle voedingsstoffen en de productie van energie uit verkregen biogas mogelijk.

Europa’s eerste gasfermentatie-installatie

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit. We zijn op weg om het duurzame staalbedrijf van de toekomst te worden door nieuwe baanbrekende technologieën zoals Steelanol. Deze technologie draagt bij tot het versterken van ons wereldwijde leiderschap op het vlak van CO2– en energie-efficiëntie in de staalsector. Steelanol is een sterke troef voor onze Europese doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% te verminderen en tegen 2050 een koolstofneutrale staalproductie te bereiken.”

Jennifer Holmgren, CEO LanzaTech: “Het leiderschap en de betrokkenheid van overheden en grote bedrijven als ArcelorMittal zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat eenmalig gebruik van koolstof tot het verleden behoort. Deze belangrijke mijlpaal brengt ons dichter bij het creëren van een circulaire koolstofeconomie in een tijd waarin alle duurzame oplossingen vereist zijn om onze klimaatcrisis op te lossen.”

De financiering van het Steelanol-project en van Torero – een grootschalige demonstratie-installatie van 50 miljoen euro om afvalhout om te zetten in biokolen voor injectie in de hoogoven – werd verkregen uit verschillende bronnen, waaronder de Vlaamse Regering en het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 656437. Een deel van de financiering werd ook zeker gesteld met een lening van de Europese Investeringsbank.

Partners

LanzaTech is de wereldleider in gasfermentatietechnologie. Het bedrijf biedt nieuwe en economische routes naar ethanol, vliegtuigbrandstof en hoogwaardige chemicaliën uit gasstromen.

Primetals Technologies, Limited, met hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk, is een pionier en wereldleider op het gebied van engineering, het bouwen van installaties en het verlenen van levenscyclusdiensten voor de metaalindustrie.

E4tech is een internationaal strategisch adviesbureau gericht op duurzame energie. Sinds 1997 werken zij samen met bedrijven, overheden en investeerders om hen te helpen de wereldwijde kansen en uitdagingen van schone energie te begrijpen.

Over ArcelorMittal Belgium

ArcelorMittal Belgium, met vestigingen in Gent, Luik, Genk en Geel telt 5.000 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 30.000 jobs geraamd. Het bedrijf produceert hoogwaardig staal voor de meest uiteenlopende toepassingen in de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de groene-energiesector, bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector, …

Contactpersoon

Jan Cornelis
jan.cornelis@arcelormittal.com

Tel.: +32 (0)9 347 35 72 / +32 (0)499 599 394