Proefinstallatie voor koolstofopvang in werking gesteld bij hoogovens ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal en zijn partners Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), BHP en Mitsubishi Development Pty Ltd (Mitsubishi Development) zijn met succes gestart met de exploitatie van een pilootinstallatie voor het opvangen van koolstof uit het hoogovengas van ArcelorMittal Gent.

De pilootinstallatie voor koolstofopvang zal één tot twee jaar draaien in Gent, om de haalbaarheid te testen van een grootschalige toepassing van de technologie, die een aanzienlijk deel van de uitstoot van de Gentse site zou kunnen opvangen, als ze succesvol is. Sinds januari van dit jaar werken ingenieurs op de site om de installatie te assembleren en in werking te stellen.

In oktober 2022 kondigden de vier partijen hun samenwerking aan voor een meerjarige test van MHI’s koolstofopvangtechnologie (Advanced KM CDR ProcessTM) op meerdere punten waar kooldioxide (CO2) wordt uitgestoten, te beginnen bij het Gentse staalbedrijf. De proefinstallatie voor koolstofopvang zal in eerste instantie worden getest met hoogovengassen en gassen van de opwarmovens van de warmwalserij en heeft het potentieel om te worden getest voor het opvangen van andere belangrijke gassen van de staalproductie, zoals gas van een Direct Gereduceerd IJzer (DRI)-installatie.

De ontwikkeling van de oplossing voor koolstofopvang in Gent kan bijdragen aan meerdere projecten voor CO2-transport en -opslag die momenteel worden ontwikkeld in de Noordzee-regio en kan bijdragen aan wereldwijde technologische oplossingen die nodig zijn voor het koolstofvrij maken van de staalproductie. De EU heeft een doelstelling om tegen 2030 een jaarlijkse CO2-opslagcapaciteit van 50 miljoen ton te bereiken, voorgesteld in het kader van de Net-Zero Industry Act. Bovendien schat het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat CCUS-technologie moet worden toegepast op meer dan 37 procent van de primaire staalproductie tegen 2050, wat overeenkomt met 399 Mtpa CO2, voor het Net Zero Emissions-scenario (Bron: IEA Net Zero Roadmap – 2023 update).
Om beter te begrijpen hoe de koolstofopvangtechnologie van MHI in bestaande staalbedrijven kan worden ingebouwd, faciliteert ArcelorMittal de proef in Gent, waarbij MHI zijn eigen koolstofopvangtechnologie levert en de technische studies ondersteunt. BHP en Mitsubishi Development, als belangrijke leveranciers van hoogwaardige grondstoffen voor de staalproductie aan de Europese activiteiten van ArcelorMittal, steunen de financiering van de proef.

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium, zei tijdens de vergadering van het consortium in Gent: “De decarbonisatie-inspanningen van ArcelorMittal Belgium kunnen worden samengevat in drie assen. De eerste as focust op energie-efficiëntie: hergebruik van restwarmte en hernieuwbare energie. In onze tweede as vervangen we steenkool door een combinatie van gas en elektrificatie. De derde as, ten slotte, is gebaseerd op circulair gebruik van koolstof – CCU en CCS. De installatie van de koolstofopvanginstallatie op onze hoogoven in Gent is hier een goed voorbeeld van. De belangrijkste ambitie is om volledig koolstofvrije processen te realiseren. Een radicale verandering is moeilijk, dus we omarmen elke stap die ons naar ons doel brengt.”

MHI’s Senior Vice President (CCUS) van GX (Green Transformation) Solutions, Tatsuto Nagayasu, zei: “De lancering van deze proefinstallatie voor het opvangen van koolstof is een belangrijke mijlpaal op de weg van de ijzer- en staalindustrie naar netto nul-uitstoot. Als leverancier van innovatieve technologieën vinden we het geweldig om te zien hoe onze oplossingen in actie komen en helpen om bestaande activa koolstofvrij te maken. We kijken er reikhalzend naar uit om onze technologieën verder in te zetten om dit doel te bereiken.”

Michiel Hovers, Group Sales & Marketing Officer bij BHP: “Dit is een echte vooruitgang in het aantonen van de haalbaarheid van koolstofopvang voor de staalproductie en BHP is verheugd deel uit te maken van dit consortium dat aan de proefinstallatie werkt. Dit werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van een technologie die de intensiteit van de CO2-uitstoot van de hoogoven aanzienlijk kan verlagen, wat van cruciaal belang blijft om aan de vraag naar staal te voldoen, terwijl andere routes verder worden ontwikkeld.”

Kenichiro Tauchi, Chief Executive Officer van Mitsubishi Development: “Dit proefproject is een belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van koolstofopvangtechnologie als een potentiële oplossing om een solide emissiereductie te bereiken in de staalsector. We blijven onze toewijding tonen om het vertrouwen te vergroten in het verminderen van emissies in moeilijk te reduceren industrieën, terwijl we op weg zijn naar een koolstofneutrale samenleving.”

De test in Gent zal uit twee fasen bestaan. De eerste fase omvat het scheiden en opvangen van CO2 uit het topgas van de hoogoven met een snelheid van ongeveer 300 kg CO2 per dag – een technische uitdaging vanwege de verschillende niveaus van contaminanten in het topgas. De tweede fase omvat het testen van het scheiden en opvangen van CO2 in de gassen van de opwarmovens van de warmwalserij, waar een mengsel van industriële gassen wordt verbrand, waaronder cokesgas, hoogovengas en aardgas.