Intentieverklaring voor de levering op lange termijn van koolstofarme elektriciteit

Op 22 mei brachten Premier Alexander De Croo en Federaal Minister van Energie Tinne Van der Straeten een bezoek aan ArcelorMittal Belgium in Gent in het kader van de CO2-roadmap van het bedrijf. Ze ondertekenden vandaag een intentieverklaring voor de levering op lange termijn van koolstofarme elektriciteit aan ArcelorMittal Belgium. 

ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor duurzaamheid en circulariteit en speelt een leidende rol in de industrie met betrekking tot de klimaattransitie. ArcelorMittal Europa voert actief een actieplan uit om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2018 en om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. 

De decarbonisatie-inspanningen van ArcelorMittal Belgium passen binnen dit kader en kunnen worden samengevat in drie hoofdgebieden: 

  • De eerste pijler richt zich op energie-efficiëntie: hergebruik van restwarmte, ontwikkeling van hernieuwbare energie en procesoptimalisatie. 
  • De tweede pijler is gebaseerd op het circulaire gebruik van koolstof, CCU en CCS. Het gebruik van afvalhout van gemeentelijke afvalverzamelpunten via het Torero-project is hier een voorbeeld van. In het kader van CCU zet de Steelanol-installatie staalgassen om in ethanol. ArcelorMittal Belgium werkt in samenwerking met Fluxys en North Sea Port aan een studie voor de bouw van een CO2-hub van waaruit de opgevangen CO2 kan worden getransporteerd naar permanente opslaglocaties. 
  • De derde pijler is in eerste instantie gericht op elektrificatie. Daarom is toegang tot elektriciteit tegen een competitieve prijs bijzonder belangrijk. ArcelorMittal Belgium waardeert de inspanningen van de federale regering op dit gebied enorm. De plannen van ArcelorMittal Belgium voor het koolstofarm maken van haar productie hebben een impuls gekregen door de ondertekening vandaag van een intentieverklaring voor de levering op lange termijn van koolstofarme elektriciteit aan ArcelorMittal Belgium. Na de succesvolle afronding van de pre-FEED-fase (front-end engineering design) vorig jaar, bevindt het transformatieproject voor decarbonisatie zich momenteel in de FEED-fase. De voltooiing van de FEED-fase, die wordt verwacht in de herfst van 2024, zal de industriële lay-out voor het project, het uitvoeringsschema en het definitieve budget bepalen en de levensvatbaarheid van het project bevestigen.  De beslissing van ArcelorMittal wordt daarna verwacht.