ArcelorMittal Gent en Universiteit Gent gaan samen voor innovatie

Op woensdag 5 oktober sloot de Universiteit Gent een raamcontract af met ArcelorMittal Gent voor een langetermijnsamenwerking. Op die manier willen beide partners een gemeenschappelijk platform creëren voor de uitwisseling van kennis, opleiding, onderzoek en ontwikkeling.

Passie voor innovatie“Wat ons bindt, is de passie voor innovatie”, stellen Matthieu Jehl, CEO van de Cluster ArcelorMittal Gent-Liège, en Anne De Paepe, rector van de Universiteit Gent.

Vlaanderen wil zich profileren als een topregio op het vlak van kennis en innovatie. De aanwezigheid van de Universiteit Gent speelt daarin een cruciale rol. Voor bedrijven als ArcelorMittal Gent is het aantrekkelijk om in een dergelijke regio actief te zijn omdat ze zo hooggekwalificeerde medewerkers kunnen aantrekken.

ArcelorMittal Gent telt 4.700 medewerkers, waaronder 470 ingenieurs: 190 masters in de industriële wetenschappen en 280 masters in de ingenieurswetenschappen. Bijna 80% van deze laatste categorie studeerde af aan de Universiteit Gent. Jaarlijks werft ArcelorMittal Gent een 20-tal nieuwe ingenieurs aan. Zij gaan niet alleen aan de slag in de productie of het onderhoud, maar kunnen zich ook toeleggen op informatica, automatisering, engineering of onderzoek en ontwikkeling, al dan niet in een internationale omgeving. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld wiskundige modellen om de bedrijfsprocessen te verbeteren, industrialiseren nieuwe producten, verbeteren de metallurgische kwaliteit van de staalproducten, verfijnen het productieproces en coördineren onderhouds- en automatiseringsprojecten.

ArcelorMittal Gent is op het vlak van product- en procesinnovatie een topbedrijf in de staalsector, wereldwijd. “Zo zijn we een pionier op het vlak van grootschalige kraanautomatisering en zijn we door de ArcelorMittal-groep uitverkoren om het Fortiform®-staal van de toekomst te maken”, zegt CEO Matthieu Jehl. Auto’s die met Fortiform® worden gemaakt, zijn 10 tot 20% lichter, zuiniger en dus beter voor het milieu. Ook voor andere industrieën zal staal zich ontpoppen tot hét materiaal van de 21ste eeuw. “Maar liefst 60% van ons productengamma zijn producten die zeven jaar geleden nog niet bestonden”, gaat Matthieu Jehl verder.

Ook de Universiteit Gent voert een actief beleid om kennis en expertise in de maatschappij en economie te integreren. “Wij moeten als universitaire instelling actief bezig zijn met de problemen van vandaag én van morgen om impact te kunnen realiseren,” zegt rector Anne De Paepe. Industriële samenwerkingen zijn hier een essentieel onderdeel van. Deze worden aan de UGent mede mogelijk gemaakt door het Industrieel Onderzoekfonds. Zo is er ook de mogelijkheid om aan de Universiteit Gent basisonderzoek te ontwikkelen tot een technologische proof of concept, waarna ArcelorMittal Gent dit verder kan uitbouwen in een industriële omgeving.
Vaak is het noodzakelijk om de expertise van verschillende onderzoeksgroepen te  combineren. De samenwerking tussen Universiteit Gent en ArcelorMittal Gent streeft daar ook naar. Er zijn niet minder dan 17 professoren bij betrokken; tekenend voor de vele raakvlakken die er zijn tussen de partners.

ArcelorMittal Gent onderhoudt al jarenlang uitstekende contacten met de Universiteit Gent en laat jongeren via stages, thesissen, jobdagen, bedrijfsbezoeken en gastcolleges kennismaken met de talrijke mogelijkheden die het bedrijf hen kan bieden.

Met het raamcontract gaat ArcelorMittal Gent nog een stap verder en engageert het zich om jaarlijks een aantal onderzoeksprojecten (o.a. doctoraten, bilateraal onderzoek) uit verschillende onderzoeksgroepen financieel te ondersteunen. De onderzoeksthema’s situeren zich in het domein van de energie-efficiëntie, de materiaalefficiëntie, de productiviteitsverhoging en de automatisering. De samenwerking zal een forse impuls geven aan waardecreatie via innovatie en garandeert de instroom van nieuwe inzichten en gemotiveerde kennismedewerkers. Een win-winsituatie voor beide partijen.

 

Over de Cluster ArcelorMittal Gent-Liège    

ArcelorMittal Gent is een geïntegreerd staalbedrijf dat de grondstoffen (ijzererts en kolen) verwerkt tot hoogwaardige eindproducten die bestemd zijn voor de automobielsector en andere industriële sectoren zoals de bouwsector, witgoedsector, verpakkingssector…  In 2015 heeft ArcelorMittal Gent 4,85 miljoen ton afgewerkte producten naar de klanten verzonden (ten opzichte van een productiecapaciteit van 5 miljoen ton).

ArcelorMittal Liège beschikt over 5 afwerkingslijnen die vorig jaar 1,75 miljoen ton staal produceerden. ArcelorMittal Gent en Liège tellen samen 5.900 medewerkers. De totale directe en indirecte tewerkstelling wordt op 13.000 jobs geraamd.

Over de Universiteit Gent

De Universiteit Gent profileert zich als een open, sociaal geëngageerde en pluralistische universiteit in een breed internationaal perspectief. Met haar 117 vakgroepen, verdeeld over 11 faculteiten, biedt ze in vrijwel elke wetenschappelijke discipline hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aan.

Op het vlak van onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening zijn aan de Universiteit Gent heel wat onderzoekscentra en laboratoria actief, verspreid over alle domeinen. Vandaag is de Universiteit Gent, opgericht in 1817, één van de belangrijkste universitaire instellingen in het Nederlandse taalgebied.

Meer info op www.UGent.be