Havenbedrijf Gent investeert in nieuwe kaaien bij ArcelorMittal Gent

Het Havenbedrijf Gent bouwt een nieuwe schroot- en slakkenkaai bij ArcelorMittal Gent. Eind 2016 kan het eerste schip er al afmeren. Deze investering van 9,2 miljoen euro van het Havenbedrijf Gent in samenwerking met ArcelorMittal Gent getuigt van een wederzijds vertrouwen in een lange en duurzame toekomst. Bovendien draagt dit bij tot duurzamer transport over het water en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Investering: Nieuwe kaaien

Investeren in infrastructuur

De nieuwe 220 meter lange kaaimuur aan het Kanaal Gent-Terneuzen wordt gebouwd ten zuiden van de huidige kaaimuur. Een deel dient voor de aanvoer van schroot dat gebruikt wordt bij de productie van staal. Een ander deel wordt gebruikt voor de afvoer van hoogoven- en staalslakken per binnen- en zeeschip. Hoogovenslak wordt voor de productie van cement aangewend. Staalslak wordt gebruikt voor waterbouwkundige werken of voor de duurzame verharding van parkeerterreinen, wegen, paden en opritten.

De werken voor de nieuwe schroot- en slakkenkaai starten in het najaar van 2015 en worden tegen eind 2016 afgerond. Hierdoor kan het eerste schip er al eind 2016 afmeren.

De diepte van de kaaimuur voor schroot bedraagt 12,50 meter en voor de slakkenkaai 14,50 meter, met een huidige waterdiepte van 8 meter die later (na baggerwerken) tot 10 meter kan gaan. De kaaimuur steekt 40 meter ver in het water en blijft hiermee buiten de vaarweg op het kanaal. De totale oppervlakte van de aanpalende betonnen bevloering op de wal bedraagt 2,1 hectare.

Deze investering van het Havenbedrijf Gent bedraagt 9,2 miljoen euro voor het bouwen van de kaaimuur, de betonnen bevloering, wegen- en baggerwerken. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie onder het TEN-T-programma (trans-Europees transport netwerk).

Investeren in duurzaamheid

Deze investering is eveneens een investering in duurzaamheid. ArcelorMittal Gent optimaliseert het bestaande schroottransport door zoveel mogelijk via binnenvaart en zeevaart aan te voeren in plaats van met vrachtwagens. Dit spaart jaarlijks 5.000 vrachtwagentransporten voor schroot uit. De slakkenkade brengt een optimalisatie van het interne transport met zich mee en maakt het mogelijk de slakken rechtstreeks in zeeschepen te laden. Hierdoor is er een vermindering van de CO2-uitstoot.

Vertrouwen in de toekomst

ArcelorMittal juicht deze samenwerking met het Havenbedrijf toe: het is een belangrijke bouwsteen in de verankering van de onderneming in de Gentse haven. ArcelorMittal Gent is tevreden dat het Havenbedrijf investeert in de haveninfrastructuur aan zijn kaai. Deze investering getuigt van een wederzijds vertrouwen in een lange duurzame toekomst. Het Havenbedrijf investeert 9,2 miljoen euro in de nieuwe kaaien en de achterliggende terreinen. ArcelorMittal Gent investeert jaarlijks 90 miljoen euro – waarvan recent nog 13,3 miljoen euro in twee nieuwe havenkranen waarmee het inspeelt op de realisatie van de nieuwe grotere sluis in Terneuzen.

Nieuwe manier van investeren in infrastructuur

Deze investering sluit ook aan bij de ambitie van het Havenbedrijf om bestaande bedrijven in Gent te houden, te voorzien in aangepaste haveninfrastructuur en in een betere nautische bereikbaarheid en toegang tot de haven.

De bouw van deze kaaimuur is evenwel een vernieuwende manier van investeren voor het Havenbedrijf. Veelal wordt de infrastructuur gebouwd op basis van prognoses waarna investeerders worden aangetrokken, zoals bijvoorbeeld bij het Kluizendok. In dit geval wordt er haveninfrastructuur gebouwd aan een bestaand bedrijf. Deze infrastructuur zou in principe ook door andere bedrijven gebruikt kunnen worden.