Op 19 juni ontving ArcelorMittal Gent voor de 11de opeenvolgende keer het Milieucharter Oost-Vlaanderen. Ons bedrijf hecht zeer veel belang aan het Milieucharter, omdat het een duidelijke erkenning is voor onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen.

ArcelorMittal Gent is meervoudig laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen

ArcelorMittal Gent is meervoudig laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen

Met de prijs wil de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen bedrijven aanmoedigen om een actief ecologisch beleid te voeren, dat leidt tot een verbetering van het leefmilieu en van de woonomgeving in de regio. Enkel bedrijven die verder gaan dan de wettelijke voorschriften om hun milieuprestaties te verbeteren, komen in aanmerking voor die erkenning.

Bezoek van een evaluatieteam

Ons bedrijf diende begin 2013 een milieuactieplan in. Een evaluatieteam dat bestond uit vertegenwoordigers van verschillende milieuoverheden bracht op 30 april 2013 een bezoek aan ons bedrijf om de uitvoering van het actieplan te controleren. De betrokken coördinatoren lichtten 6 van de 43 milieurelevante acties uitvoerig toe. Vervolgens trok het evaluatieteam de fabriek in om enkele realisaties te bekijken.

Eindevaluatie: geslaagd!

Op basis van het rapport van het evaluatieteam, besliste de evaluatiecommissie van het Milieucharter om ons de prijs toe te kennen. Een delegatie van onze milieudienst mocht op 19 juni in het Provinciaal Administratief Centrum aan het Zuid in Gent het Milieucharter ontvangen uit de handen van Jozef Dauwe, Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen en bevoegd voor Leefmilieu, en Geert Moerman, Gedelegeerd bestuurder van VOKA – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

ArcelorMittal Gent hecht veel belang aan deze prijs omdat hij een publieke erkenning is voor onze inspanningen op het vlak van duurzaam ondernemen.