Industrie 4.0

  • Welkom in de slimme fabriek van de toekomst!

    Wist je dat we aan de vooravond van een vierde grote industriële revolutie staan? Deze zal een wereld inluiden waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van internet-gebaseerde technologieën. Een blik op hoe we binnen ArcelorMittal Belgium aan Industrie 4.0 werken.

    In de eerste industriële revolutie, die zich eind 18e eeuw voltrok, stonden de introductie van stoom en machinale productie centraal. De tweede revolutie bracht elektriciteit met zich mee en de derde, meeste recente, revolutie luidde het tijdperk van computers en robots in. De digitale technologieën die voortvloeiden uit deze derde revolutie zijn ondertussen in die mate krachtig, communicatief en autonoom geworden dat ze een nieuwe, vierde revolutie teweegbrengen.

    Automatisering

    Als innovatieve onderneming waar informatica en automatisering een hefboom zijn voor onze technologische vooruitgang, hebben we binnen ArcelorMittal Belgium reeds enkele jaren geleden de eerste stappen richting deze vierde revolutie en industrie 4.0 gezet.

    We zijn een pionier op het vlak van grootschalige kraanautomatisering. We ontwikkelden de achterliggende technologie volledig in-house en hebben deze technologie ondertussen ook uitgedragen naar andere sites binnen de ArcelorMittal-groep.

    Internet of Things

    Een ‘slimme’ staalfabriek worden, vertaalt zich ook in het bijkomend inzetten van sensoren op installaties. Deze sensoren gaan, via het netwerk, metingen met onze medewerkers en/of met andere installaties delen. Het feit dat installaties en niet enkel computers, smartphones en tablets, met elkaar gaan communiceren, wordt als het Internet der Dingen (Internet of Things, IoT) omschreven. Installaties gaan van andere installaties leren, waardoor ze in staat zijn om bijvoorbeeld een kwaliteitsprobleem of nakend onderhoud te kunnen voorspellen. Hoe meer installaties er met elkaar worden verbonden, hoe meer data er kan uitgewisseld en hoe slimmer (‘smarter’) deze installaties dus worden. Ook in het dagdagelijkse leven krijgt dit Internet of Things steeds meer voet aan wal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s, 3D-printing, …

    Big data

    De massale hoeveelheid gegevens die door het Internet der Dingen worden gegenereerd, valt onder de noemer ‘Big Data’. Big Data zijn één of meer datasets die te groot zijn om met de traditionele gegevensbeheer en -verwerkingsmethodes te worden behandeld. Daarnaast worden deze datavolumes aangeboden tegen grotere snelheden en bieden ze een grotere variëteit aan dataformaten aan. De uitdaging bestaat er voor onze collega’s in om de juiste informatie uit de datasets te halen, om hier vervolgens (wiskundige) modellen van te maken die tot efficiëntere productieprocessen, een betere kostenefficiëntie, bijkomende automatisering,.. kunnen leiden.

    De afgelopen jaren hebben we binnen ArcelorMittal Belgium sterk ingezet op bovenstaande thema’s. Dagelijks gaan onze collega’s, samen met de wereldwijde R&D-teams van ArcelorMittal alsook externe medewerkers, op zoek naar die volgende stap richting de ‘staalfabriek van de toekomst’, waarbij we telkens weer de grenzen van het staal maken opzoeken.

  • Meer procesinnovatie