Convertorautomatisering

 • Doorgedreven automatisering van de convertor

  In de convertor van de staalfabriek (Gent) worden schroot en vloeibaar ruwijzer omgezet in vloeibaar staal door zuivere zuurstof te blazen op het ruwijzerbad. Daarbij worden de koolstof en onzuiverheden verbrand, die in de vorm van slak op het staalbad drijven. Daarna gieten we het staal en de slak af. Om de productiviteit te verhogen, hebben we het afgieten geautomatiseerd.

  Dankzij de automatisering van de convertor is de productiviteit van de staalfabriek verhoogd

  Slakvrij afgieten

  De uitdaging bij het afgieten bestaat erin om het staal zo veel mogelijk te scheiden van de slak. Klassiek werd het staal in een staalpan gegoten en de slak in een slakkenkuip. Om het proces te verbeteren, maken we nu ook gebruik van een restkuip, die zich naast de staalpan op de staalwagen onder de convertor bevindt.

  Stap voor stap uitgelegd

  Hoe gaat slakvrij afgieten in zijn werk?

  • De convertor, die vloeibaar staal en slak bevat, wordt gekipt met een bedieningshendel.
  • Eerst stroomt een bovenste laag slak, de voorloopslak, in de restkuip.
  • Als de hellingsgraad van de convertor 80° bereikt en er staal uit de tapkraan komt, verrijdt de staalwagen zodat het midden van de staalpan onder de tapstraal komt. De staalwagen volgt automatisch de beweging van de tapstraal naarmate de convertor meer gekipt wordt.
  • Als de weging op de staalwagen 270 ton aangeeft, verrijdt de staalwagen zodat de tapstraal aan de rand van de staalpan komt.
  • Niet veel later, op een moment dat door een model berekend wordt, rijdt de staalwagen verder zodat de restkuip onder de tapstraal terechtkomt om een mengsel van staal en naloopslak op te vangen.
  • Zodra er enkel nog slak in de convertor zit, wordt die rechtgezet en wordt de overblijvende slak via de convertormond in de derde kuip, de slakkenkuip, uitgegoten.

  Het afgietproces wordt aangestuurd door een PLC (Programmable Logic Controller). Die processor krijgt onder andere input van

  • de bedieningsknoppen van de convertoroperator
  • de hoek van de convertor
  • de positie van de staalwagen
  • het gewicht van de staalkuip en van de restkuip
  • metingen van een mobiel lasertoestel dat de inhoud van de convertor berekent
  • temperatuurdata van een pyrometer

  Voordelen van slakvrij afgieten

  Slakvrij afgieten biedt veel voordelen. Het is immers niet meer nodig om de slak achteraf nog van het staal te verwijderen. Dat verkort de doorlooptijd, dringt energie- en staalverliezen terug en vermindert het aantal kraanmanipulaties. Met andere woorden: onze productiviteit vergroot.

  Daarnaast mag je ook de grote winst op veiligheidsvlak niet onderschatten. Tijdens het blaasproces bereikt het vloeibare staal een temperatuur van meer dan 1.600°. Dankzij de automatisering van het convertorproces komen medewerkers minder vaak in de directe omgeving van de convertor hoeven te komen.

 • Meer procesinnovatie