Milieucharter Oost-Vlaanderen

250707sidgroen107 980

  • Milieucharter Oost-Vlaanderen

    ArcelorMittal Gent is meervoudig laureaat van het Milieucharter Oost-Vlaanderen. Dat is een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Het heeft tot doel Oost-Vlaamse bedrijven aan te moedigen om een actief milieubeleid te voeren dat leidt tot een verbetering van het leefmilieu en de woonomgeving in de regio. Bedrijven nemen er vrijwillig aan deel.

    Milieucharter

    Wanneer we meedingen naar het Milieucharter, moeten we voor minimaal vier van tien vooropgestelde milieuthema’s doelstellingen en bijhorende acties definiëren en realiseren. Na afloop van het actiejaar krijgen we een evaluatieteam op bezoek. Dat gaat na of we die acties hebben gerealiseerd en blijven voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als we aan beide voorwaarden voldoen, ontvangen we het Milieuchartercertificaat.

    Het Milieucharter vormt een verlengstuk van ons milieuzorgsysteem. Het verplicht ons om een aantal doelstellingen en concrete acties te definiëren die we op korte termijn (1 jaar) moeten realiseren. We nemen sinds 2003 jaarlijks deel aan het initiatief, omdat het ons een extra stimulans biedt om continue verbeteringen op milieuvlak te realiseren, wat trouwens ook het algemene doel is van de norm ISO 14001.

  • Lees meer