Milieuzorgsysteem

250707sidgroen2046 982

 • Milieuzorgsysteem garandeert continue verbetering

  Sinds 2001 beschikt ArcelorMittal Gent over een milieuzorgsysteem dat voldoet aan de eisen van de internationale ISO 14001-norm. Zo pakken we onze milieu-inspanningen gestructureerd aan en streven we naar voortdurende verbetering.

  Op het einde van de jaren 90 hadden we de makkelijkst te verwezenlijken verbeteringen op milieuvlak gerealiseerd en werd het steeds moeilijker om te blijven verbeteren. Daarom voerden we een milieuzorgsysteem in. Dat verplichtte ons immers om onze milieuzorg op een gestructureerde manier aan te pakken.

  Aan de basis van ons milieuzorgsysteem ligt een grondige kennis van de milieuaspecten en –risico’s die eigen zijn aan onze activiteiten, producten en diensten. Door, waar nodig, richtlijnen vast te leggen in procedures en werkvoorschriften, de werknemers te sensibiliseren, te informeren en doelgericht op te leiden, kunnen we de milieu-impact van onze activiteiten onder controle houden en tot een minimum beperken.

  Als er zich al eens een milieu-incident voordoet, dan trekken we er lessen uit en nemen we maatregelen om een dergelijk incident in de toekomst te vermijden.

  Door de invoering van het milieumanagementsysteem werden onze medewerkers veel nauwer betrokken bij de milieuzorg: het is een zaak van iedereen. Elke productieafdeling is op milieuvlak verantwoordelijk voor haar eigen activiteiten en elke medewerker kan zijn steentje bijdragen.

  Ons milieuzorgsysteem wordt elk jaar geauditeerd door een externe onafhankelijke organisatie, die vaststelt of we aan alle normeisen blijven voldoen en of we blijven verbeteren op het vlak van milieubeheer. Het ISO 14001-certificaat biedt de garantie aan alle externe belanghebbenden, zoals buurtbewoners, omliggende bedrijven, overheden, leveranciers en klanten, dat ‘duurzaam ondernemen’ voor ons geen holle woorden zijn.

 • Lees meer