Overige ondersteunende diensten

 • Overige ondersteunende diensten

  Overige ondersteunende diensten

  De personeelsdienst van ArcelorMittal Gent voert alle essentiële taken van het personeelsbeheer uit. Dat gaat van organisatieontwikkeling, rekrutering en selectie tot en met de loonadministratie. Andere belangrijke taken van de personeelsdienst zijn loopbaanbegeleiding en de sociale begeleiding van medewerkers.

  De dienst opleiding en vorming staat in voor het volledige interne opleidingsaanbod van ArcelorMittal Gent. Interne en externe lesgevers zorgen ervoor dat onze cursisten theoretische en praktijkgerichte opleidingen op maat krijgen.

  De dienst interne en externe communicatie is eindverantwoordelijk voor alle communicatie-initiatieven. Om onze medewerkers te informeren, gebruiken we tal van kanalen: het personeelsblad, nieuwsbrieven, digitale infoborden… Maar ook extern hebben we wel wat te vertellen. Dat doen we onder meer via deze website, onze sociale media-pagina’s, de jaarlijkse publicatie van het Corporate Responsibility Report, en door deel te nemen aan evenementen zoals de Open Bedrijvendag.

  Veiligheid is de absolute topprioriteit bij ArcelorMittal Gent. Elke afdeling is nauw betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid, maar de algemene coördinatie berust bij de dienst preventie en bedrijfsbeveiliging. Die omvat ook de medische dienst.

  De milieudienst coördineert alle activiteiten die te maken hebben met ons milieubeleid, onze milieuprestaties, met het respecteren van de milieuwetgeving en met de communicatie daarover.

  De inkoopdienst van ArcelorMittal Gent koopt goederen en diensten aan, waarvan het een meerwaarde is dat die op lokaal niveau worden aangekocht. ArcelorMittal Gent behoort immers tot een veel grotere organisatie, waarin het logisch is dat bepaalde producten op Groepsniveau of op Europees niveau worden aangekocht. De medewerkers van de inkoopdienst zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het aangeven van noden. Afhankelijk van de aard van die noden wordt bepaald op welk niveau de aankoop wordt afgehandeld.

  De afdeling Facilities Management voert een aantal ondersteunende diensten uit om de kernactiviteiten van het bedrijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ze staat in voor diensten zoals documentenbeheer, reizen, catering, post en vervoer, en verhuizing en meubilair. Daarnaast staat de afdeling ook in voor het onderhoud en nieuwbouw van de residentiële gebouwen en wegeninfrastructuur, alsook voor alle verlichting, sanitair, liften en de standaard HVAC. De afdeling is ook verantwoordelijk voor ruimtebeheer en de huisvesting van de interne medewerkers en contractanten.

  De Finance-afdeling bestaat uit accountants en controllers. Samen zorgen zij ervoor dat de rekening klopt, door de hele boekhouding tot in de puntjes te beheren.

 • Iets voor jou?

  Zin om bij ons aan de slag te gaan?
  Check dan meteen onze vacatures!

  Vacatures bekijken

  Ondersteunende diensten