Stalen windturbines voor groene energie

 • Stalen windturbines voor groene energie

  Om één windturbine op land te bouwen, is 225 tot 285 ton staal nodig. Er worden verschillende staalsoorten gebruikt, die onder meer door ArcelorMittal België worden gemaakt.

  Windturbine

  Europa wil tegen 2020 20% van zijn energiebehoefte halen uit hernieuwbare energiebronnen. Windturbines spelen een belangrijke rol in dat verhaal. Windturbines zetten bewegingsenergie om in elektrische energie, die dan kan worden gebruikt op het lokale net.

  Een windturbine bestaat vooral uit

  • een platform
  • een mast
  • rotorbladen
  • een gondel met daarin de generator
  • een netaansluiting met een transformator

  In alle windturbines worden elektrische stalen gebruikt in de generator en de transformator. We werken nauw samen met grote turbineproducenten aan nieuwe ontwikkelingen op het vlak van generatoren. We helpen hen de juiste staalsoort te vinden, die het best voldoet aan de eisen voor de generator die ze willen ontwikkelen.

  De mast bestaat uit verschillende materialen. Een voordeel van stalen masten is dat ze makkelijk te prefabriceren zijn en nadien makkelijk te transporteren. Zodra de funderingen en de civieltechnische werkzaamheden af zijn, is het mogelijk om de stalen mast van een windturbine in één of twee dagen op te trekken. Bij betonnen masten duurt de bouw ongeveer een maand.

  Of het nu gaat om windturbines op land of in zee, de masten zijn vrijwel identiek. Het belangrijkste verschil is dat er bij installaties in zee een fundering nodig is waarmee de mast verankerd is in de zeebodem.

 • Andere toepassingen